Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Ovisarok – Bakonyi Anna írásai: 1. Könnyű átlépés – az óvoda-iskola átmenetről

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. szeptember 20.

Az óvoda-iskola előkészítő feladatköre a nagycsoportos gyerekekre korlátozódik, vagy sem? Iskolásnak tekintjük-e már akkor a gyermeket, amikor elengedjük őt az óvodából, vagy sem? Ezek örökzöld kérdések ebben a témában.

Az átmenet sikeressége soktényezős. Az egyik felvetés, hogy a felkészítésnek mi a célja: készségek és képességek fejlesztése által éretté tétel, vagy az a cél, hogy a két intézmény egymáshoz közelítő gyermekképpel rendelkezzen, a pedagógiai környezet hasonlítson, folyamatos és aktív legyen az együttműködés a szülőkkel, és ha szükséges, akkor különböző szakemberekkel, illetve az, hogy hasonlítsanak a módszertani megoldások. A modern pedagógiai gyakorlat szerint mindez együtt jelenti az átmenet zökkenőmentességét.

A pedagógiai környezet, a gyerekképről való felfogás, a családokkal való együttműködés, a gondolkodási folyamat, a tanulás útjának, lehetőségeinek változatos módja, a gyermek identitásának, önismeretének, ugyanakkor a közösséghez való viszonyának alakítása sokkal bonyolultabb tennivalókkal jár, mint ”csak” az elvárt képességek és a készségek elérése.

A rendszerszintű közelítés az átmenet könnyítésének a titka.

Nem egyszerűen az a kérdés, hogy melyik intézmény hasonlítson jobban a másikhoz, hanem az, hogy az egyéni körülmények szerint hogyan képesek a pedagógusok a hatékony, ám alkotó tanulásszervezés kialakítására.

Az átfogó, alapvető területek a következők:

 • szociális, kommunikációs, képességek, társas magatartás
 • verbális képességek, a tiszta beszéd, beszédértés, kifejezőkészség
 • nagymozgások és finommozgásos készségek, képességek
 • kognitív képességek, ismeret, tájékozottság, gondolkodás, problémamegoldás útjai

bakonyi_1Számos hasonlóságot mutat az óvodás és a kisiskolás gyermeknek a tanuláshoz való viszonya:

 • a gyermek azáltal lesz kompetens, hogy aktív, és állandóan cselekszik
 • önérvényesítő, amit elképzelt, azt meg akarja valósítani, jó értelemben véve asszertív
 • fantáziadús, kreatív, egyéni utakon jár, nem kötik merev szabályok
 • az egyedüli tevékenységtől halad az együttműködésig
 • jellemző rá az erős érzelmi töltés, ami egyéni, és amely motivációs erővel bír
 • saját tapasztalatiból indul ki
 • az önkéntelentől jut el a szándékosig
 • motivációja a szabad választás, majd már a felfedezés öröme is

Mindkét intézményben az egyéni tanulási helyzetek, a csoportmunka, a differenciált módszertan, változó eszközök, egyéni tempó figyelembevétele, a változó időkeret és a személyre szabott értékelési szempontok azok a tanulásszervezési elvek, eljárások, amelyek valóban segítik az átmenetet. A szülők bevonása és a szakemberekkel történő együttműködés pedig a nehézségeken lendít túl, akár az óvodai, akár az iskolai tanulásszervezésről van szó.

Az Ovisarok következő témája: “Kiváltságok” – eszi – nem eszi, alszik – nem alszik…


ikonOlvasószoba

Mozgásfejlesztés az óvodában

Ön is fontosnak tartja a mozgásfejlesztést, azonban gyakran kifogy az ötletekből? Úgy érzi, a hagyományos mozgásos játékok már nem kötik le óvodásai figyelmét? Szívesen kipróbálna új játékokat, gya...

Tovább olvasom »

Bakonyi Anna és Karczewicz Ágnes: Az óvodapedagógusok NAGYKÖNYVE

Modern Pedagógus sorozatunk legújabb tagja az óvodapedagógia esszenciája. Tartalmazza azokat az elveket és módszereket, melyekre minden pedagógusnak szüksége van ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, siker...

Tovább olvasom »

Játékosítson!

Szorítják a keretek, nem áll távol Öntől a játék? Esetleg nem tud mit kezdeni tanulói lustaságával a tanórán? Nagyok a különbségek az osztályteremben?

Tovább olvasom »