Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Adatvédelmi nyilatkozat

A Neteducatio Kft. weboldalának használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Adatkezelési szándékunkat a NAIH-nál bejelentettük, azt a következő nyilvántartási számon regisztrálták: NAIH-65573/2013.

Az adatkezelő adatai:

  • Neteducatio Kft
  • 1124 Budapest, Fürj u. 2. A. épület, I. emelet, K iroda
  • Asz: 23957154-2-43

(A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény)

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációra van szükség a weboldalon.

A regisztráció során megadott adatokat minden elvárható módon védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A rögzített személyes adatokat más célra csak az érintett külön beleegyezésével használjuk, de harmadik félnek nem adjuk ki. A hivatkozott törvényekben írtaknak megfelelően kötelezettséget vállalunk arra, hogy felhasználóink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről, s ezen túlmenően felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. A hozzájárulást megadottnak tekintjük, ha a látogató a regisztrációs lapot kitölti, elfogadja a feltételeket a vonatkozó rubrika megjelölésével és a “Regisztráció” gombra kattint.

Az neteducatio.hu oldalai tartalmaznak/hat kapcsokat (linkeket) más weboldalakra is. E weboldalak személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért az neteducatio.hu fenntartója felelősséget nem vállal.

A személyes adatok védelme A Neteducatio  Kft – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben bármely személyes adatod eljuttatod hozzánk, ezzel hozzájárulásod adod ahhoz, hogy azt a Neteducatio Kft – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az info@neteducatio.hu címre. A regisztráció során megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatjuk fel:

  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése
  • hozzáférések kezelése
  • tananyagok biztosítása

A listáról bármikor lejelentkezhet. Ha bármilyen problémája adódik vele kapcsolatban, lépjen bátran kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal. Cégünk – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Neteducatio Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Ha a webshop a fogyasztó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, a fogyasztó a webshoptól sérelemdíjat követelhet. 

Szerzői jogi szabályozás

A www.neteducatio.hu honlapon található saját tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a Neteducatio Kft.  rendelkezik. A tartalom gazdálkodó szervezet vagy magánszemély saját céljára szabadon felhasználható, a forrás megjelölésével. A tartalom bármilyen egyéb felhasználását (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás eseteit) az alábbi feltételek szerint engedélyezi a Jogtulajdonos. A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 30.000.- Ft, ami nem tartalmazza a mindenkori hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost. Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt Jogtulajdonos számára átengedni. A felhasználónak a felhasználás tényét és mértékét (felhasznált tartalmi elemek, felhasználás időtartama, felhasználás módja) a Jogtulajdonos felé írásban be kell jelenteni. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja. A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának. A fentiektől eltérő felhasználási feltételek  előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók. A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi. 

Egyéb

Az Ön személyes adatainak védelme a (Neteducatio Kft.) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.