Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Minősítés – Az első lépések – Pedagógus I.-ből Pedagógus II.-be

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. április 29.

A Minősítés – Az első lépések sorozatunkban cikkenként más-más besorolású pedagógusoknak segítünk abban, hogy a 8 kompetenciának hogyan kell megjelennie a portfólió-készítés és a vizsga során.

Ezen a héten mindenképpen jelentkeznie kell a minősítésre, amit a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával tud megtenni. (A jelentkezési lapot az OH elküldte az intézményvezetőjének, tőle kérje el, 2 példányban töltse ki és az egyiket az intézményvezetője fogja eljuttatni az OH-nak).

Miután megtörtént a jelentkezése, bőven van ideje november 30-ig, hogy feltöltse a végleges portfólióját az OH által működtetett informatikai rendszerbe. Ahhoz, hogy portfóliója teljes legyen és egységes egészet alkosson, érdemes átgondolnia néhány dolgoz, mielőtt belekezd az írásába.

A portfólióírást megkönnyíti, ha már az írás előtt tisztázza azt, hogy mi az a 8 kompetencia, aminek meg kell felelnie, és az Önre, vagyis a Pedagógus I. besorolásból Pedagógus II.-be átlépve  miként, hogyan vonatkozik.

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

 • Képes a tantárgyak közötti kapcsolatok felismerésére és kihasználására.
 • Aktívan részt vesz az intézmény és a szaktárgyi munkaközössége munkájában.
 • A gyakorlati használhatóságot helyezi előtérbe.
 • Összekapcsolta a formális, informális és nem formális úton szerzett tudást.

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

 • A tervezés során együttműködik a tanulókkal és a kollégáival.
 • Kreatívan alkalmazkodik a felmerülő helyzetekhez.
 • Reflektív módon elemzi, értékeli munkáját.

3. A tanulás támogatása

 • Képes a differenciálásra.
 • Támogatja a tanulók egyéni tanulási útjait, stratégiáit.
 • Képes egyéni tanulásfejlesztési terveket kidolgozni és alkalmazni.
 • Beépíti az IKT eszközöket a tanításba és a saját tudásának a bővítésébe.
 • Épít a tanulók tapasztalataira, előzetes tudására.

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

 • Komplex nevelési helyzeteket teremt, amelyben egyszerre fejlődik a tanulók képességbeli, attitűdbeli és ismeretbeli tudása.
 • Hosszú távú fejlesztési célokat és terveket fogalmaz meg.

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

 • Elősegíti a tanulók szűkebb és tágabb környezete felé való elköteleződését, ehhez felhasználja pedagógiai, pszichológiai és szociológiai tudását.
 • Nyitott mások véleményére, tiszteletben tartja mások véleményét.

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

 • Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit.
 • Pedagógiai céljainak megfelelő értékelést választ.

7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

 • Közreműködik a pedagógiai szervezetek tevékenységében.
 • Munkájában figyelembe veszi a helyi innovációkat.
 • Tudományos adatokon és tapasztalati tényeken alapuló döntéshozatal jellemzi.
 • Kezdeményező szerepet vállal a szervezeten belül.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 • Szakmai párbeszédet kezdeményez a pedagógusszerep, – munka és – feladatok témájában.
 • Iskolai nevelési-oktatási kérdésekben állást foglal.
 • Pedagógiai problémáihoz képes adekvát szakirodalmat, segítséget keresni.
 • Él a kiégést megelőző technikákkal.

Mielőtt tehát elkezdené a portfólióját készíteni, vagy a minősítésre készülni, érdemes ezek a pontok mentén végiggondolni azt, hogy miként tudja ezt bemutatni.

A Neteducatio ebben is segítségére van: felkészítő anyagunkkal lépésről lépésre segítjük a portfólió elemeinek, megírásában, kifejezetten arra figyelve, hogy támogassuk munkáját abban, hogy melyik kompetenciát hogyan, miként tudja megmutatni az adott egységben.

Müller Andrea

 


ikonOlvasószoba

Hogyan jelentkezzen a minősítési eljárásra?

Mostanában biztosan az Ön intézménye is a minősítésre jelentkezéstől hangos. Kinek, mikor, milyen feltételekkel kell jelentkeznie, mik a fontos dátumok… De azt vajon tudja, hogy mi a módja a jelent...

Tovább olvasom »

Minősítési tervbe kerülésre várva

Idén kerül be a minősítési tervbe és portfóliót kell írnia? Mit tehet addig, míg arra vár, hogy kiértesítsék a minősítési tervbe való bekerülésről?

Tovább olvasom »