Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Mit látunk, ha bepillantunk egy modern, hatékony tanulást biztosító tanterembe?

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. január 25.

Lássuk a főbb ismérveket!

  • A technológia beépül a tanulási folyamatba

A technika nem egyszerűen jelen van a tanteremben, hanem aktívan használt eszköze a tanulásnak. A szükséges információkhoz, a problémák megoldásához a technika által biztosított új irányokon, új lehetőségeken keresztül is elérhetnek a diákok.

  • Együttműködésre épülő környezetben folyik a munka

Noha sok diák jobban szeret egyedül dolgozni, a tantermi munkának ösztönöznie kell az együttműködésre épülő munkát, tanulást, hiszi az életben, hosszú távon nem az egyedül végzett munka lesz igazán gyümölcsöző

  • Biztosított a kreatív önkifejezés lehetősége

A kreatív önkifejezést biztosító feladatok nem csak az alapos és átfogó megértést segítik elő, hanem növeli a diákok magabiztosságát is. Ennek biztosításához az órákat a diákok iránti bizalomra kell építeni.

  • A tanulást a diákok érdeklődésére építve közelítik meg

A diákok saját érdeklődésüknek megfelelő kérdéseket tehetnek fel minden témával kapcsolatban, ezeken a kérdéseken keresztül történik a tananyag kibontása.

  • A diákok válaszaikat megindokolják, ezáltal gondolkodni tanulnak

Manapság az egyik legnagyobb probléma, hogy a diákok gondolkodásából hiányzik a logika, tanórai válaszaik általában mechanikusak. Fontos arra ösztönözni őket, hogy a problémákat, kérdéseket több szempontból járják körül, saját válaszaikat, gondolataikat logikusan építsék fel és válaszaikat minden esetben meg tudják indokolni.

  • Reflektálnak saját tanulásukra és tudásukra

Az önreflexió nem csak a tanároknak fontos. A diákokban is elősegíti saját tanulási folyamatuk, tudásuk megértését, céljaik kitűzését. Hasznos, ha van egy fóruma a tanulóknak (blog, közösségi oldalakon csoport), ahol tapasztalataikat megoszthatják egymással.

  • A tanulás gyakorlati megközelítésben folyik

Minden tevékenység és feladat kapcsolódik a „való világhoz”. Ez a gyakorlati megközelítés, a hasznos tudás érzése motiválja a diákokat.

  • A tanár facilitátor

Már elmúltak azok az idők, mikor a tanár áll a katedrán, előad, ír a táblára, a gyerekek pedig szorgalmasan körmölnek a füzetükbe – és ez jelenti a hatékony tanítást. Az átalakult tanárszerepben az egyik legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk a tanulás feltételeit, bátorítsuk, segítsük a diákokat a tudáshoz vezető útjukon.

  • A diákok értékelése több egy számnál

A jó értékelés előrevivő, többet mond egy adott feladatban elért pontszámnál. Nagyon fontos, hogy a tanulást az értékelés is folyamatként mutassa be, lássa belőle a tanuló, hogy mit tud az adott pillanatban és merre kell továbbhaladnia. A jó értékelés segít a diáknak célokat kijelölni, melyekhez utat is mutat. A portfólió készítés és a fejlesztő értékelések egyéb formái biztosíthatják ezt.


ikonOlvasószoba

Osztályból közösség – az eredményes tanóra záloga

A gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik társaikkal, akikkel együtt tanulnak, dolgoznak, mozognak és a szüneteket is egy térben töltik. Így az, hogy milyen az osztályközösség, jól vagy ros...

Tovább olvasom »

Játékosítás? Egyéni utak? – Igen! Igen! Igen!

A módszer a videojátékok felépítésére, struktúrájára épít, de nem konkrét játékokat használ fel, hanem annak motivációs elemeit alkalmazza.

Tovább olvasom »

Tanfelügyeleti ellenőrzés előtt áll? 10 hasznos tipp a tanfelügyeleti ellenőrzéshez

Tanfelügyeleti ellenőrzés előtt áll? Az utolsó simításokat végzi a tevékenység-/óratervén? 5-5 hasznos tipp óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak, amire mindenképpen érdemes gondolni a terv...

Tovább olvasom »