Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Hogyan készítsünk óvodai foglalkozástervet?

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. október 19.

A foglalkozástervek készítése egyre égetőbb feladat a 2017-ben minősülő óvodapedagógusok számára. Gyakran hangzik el a kérdés különböző fórumokon, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe a foglalkozástervek készítésekor? Cikkünkben ezt a témát járjuk körül.

Mi is az a foglalkozásterv?

A foglalkozásterv a tematikus tervhez szorosan kapcsolódó dokumentum, mely segíti a foglalkozás tervezését, a felkészülést. A portfólió követelménye szerint a tematikus tervben bemutatott témához készítsük el a 2-4 db összefüggő, egymásra épülő/egymás után következő foglalkozástervet.

A foglalkozástervek elkészítése a tevékenység kezdeményezések tudatos átgondolására irányul, mely tartalmazza: a foglalkozás anyagát, időarányokat és a feldolgozásra vonatkozó módszertani elképzeléseket.

Mennyire legyen részletes?

A foglalkozásterv tartalmát és formáját az óvodapedagógus szakmai tájékozottsága, gyakorlottsága, biztonságérzete szabja meg. Egyetlen igény a foglalkozásvázlattal szemben az, hogy rendezett, áttekinthető, és így könnyen használható legyen.

Ez az igény az óvodapedagógus gyakorlottságától függ; a kezdő óvodapedagógusok általában részletes, forgatókönyvszerű foglalkozástervet készítenek, a gyakorlottabb pedagógusok azonban már rövidebben terveznek. Mindkét esetben fontos, hogy a foglalkozásterv legyen strukturált, áttekinthető és logikus. A foglalkozásterv árulkodik a pedagógus szakmai tudásáról is, így gondosan állítsuk össze a tervet, gondoljuk át az alkalmazandó módszereket, eszközöket.

Hogyan épüljön fel?

A foglalkozástervek formai felépítése:

Fedlap:

Az óvodapedagógus neve:

A bemutató tevékenység helyszíne:

Az intézmény neve:

Az óvodai csoport megnevezése:

Az óvodai csoport létszáma:

A tevékenység előzetes tervezése

A tevékenység időpontja:

A tevékenység formája: kötött vagy kötetlen

A tevékenység típusa: pl.: új ismeretek feldolgozása/gyakorló/rendszerező

A tevékenység témája:

A tevékenység előzménye:

Nevelési-oktatási, fejlesztési célja:

Módszerek: pl.: Beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, bemutatás, segítségnyújtás. ellenőrzés, értékelés

Eszközök: szemléltető eszközök, IKT eszközök

A foglalkozás logikai felépítése, tartalmi rész:

Időben strukturálja és kifejti a fedlapon tervezett célokhoz rendelt feladatokat, a hozzá tartozó fejlesztési céllal, a feladatok pontos leírásával (akár egyénileg), szükséges eszközökkel.

A foglalkozásterv tartalmazza:

 • a foglalkozás cél- és feladatrendszerét:
 • a fejlesztendő attitűd(ök), készségek, képességek és az elérendő fejlesztési szint megnevezése.
 • a fejlesztés formáját, például:
 • Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása)
 • Spontán játékos tapasztalatszerzés
 • A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
 • Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
 • Gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
 • Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozások
 • a foglalkozás menetének a leírását:
 • a foglalkozás időkeretének bemutatása;
 • a foglalkozás felépítésének bemutatása;
 • a gyermekek feladatainak (ha szükséges, a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása;
 • a gyermekek tevékenységének a bemutatása;
 • a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb.
 • nevelési-oktatási stratégia bemutatását:
 • a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése;
 • az alkalmazott módszerek megjelölése;
 • a gyermekek munkaformáinak megnevezése (játék, munka jellegű tevékenységek, mozgás, ének, zene, dalos játék, mese, vers, ábrázolás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, tanulás);
 • az eszközök megnevezése.

Egy példa a foglalkozás logikai felépítésére:
tablazat

Mellékletek:

 • tartalmi elemek, feladatlapok
 • szemléltető eszközök
 • egyéb kellékek

A portfólió készítésével járó stressz csökkenthető, ha egy megadott időrendben, lépésről lépésre készíti el a szükséges dokumentumokat. A Neteducatio online felkészítése segítségére lehet, hogy mindent időben fel tudjon tölteni!

Portfólió 2016 – Készítsük együtt a portfóliót! E-book+ felkészítő óvodapedagógusok számára

 

Polyecskó Dóra