Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Portfólió 2018 – Pedagógus I.-ből Pedagógus II.-be

Írta: Neteducatio Dátum: 2018. március 12.

Idén is segítünk Önnek abban, hogy a 8 kompetenciának hogyan kell megjelennie a portfólió-készítés és a minősítővizsga során.

Március 31-ig jelentkezhet a minősítésre, amit a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával tud megtenni, majd intézményvezetője jelentkezését rögzíti az informatikai támogató rendszerben (április 15-ig).

Miután megtörtént a jelentkezése, bőven van ideje november 25-ig, hogy feltöltse a végleges portfólióját az OH által működtetett informatikai rendszerbe. Ahhoz, hogy portfóliója teljes legyen, és egységes egészet alkosson, érdemes átgondolnia néhány dolgot, mielőtt belekezd annak elkészítésébe.

A portfólióírást megkönnyíti, ha már az írás előtt tisztázza azt, hogy mi az a 8 kompetencia, aminek meg kell felelnie, és hogy az Önre miként, hogyan vonatkozik.

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

 • Képes a tantárgyak közötti kapcsolatok felismerésére és kihasználására.
 • Aktívan részt vesz az intézmény és a szaktárgyi munkaközössége munkájában.
 • A gyakorlati használhatóságot helyezi előtérbe.

Összekapcsolja a formális, informális és nem formális úton szerzett tudást Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

 • A tervezés során együttműködik a tanulókkal és a kollégáival.
 • Kreatívan alkalmazkodik a felmerülő helyzetekhez.
 • Reflektív módon elemzi, értékeli munkáját.

A tanulás támogatása

 • Képes a differenciálásra.
 • Támogatja a tanulók egyéni tanulási útjait, stratégiáit.
 • Képes egyéni tanulásfejlesztési terveket kidolgozni és alkalmazni.
 • Beépíti az IKT-eszközöket a tanításba és a saját tudásának a bővítésébe.
 • Épít a tanulók tapasztalataira, előzetes tudására.

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

 • Komplex nevelési helyzeteket teremt, amelyben egyszerre fejlődik a tanulók képességbeli, attitűdbeli és ismeretbeli tudása.
 • Hosszú távú fejlesztési célokat és terveket fogalmaz meg.

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

 • Elősegíti a tanulók szűkebb és tágabb környezete felé való elköteleződését, ehhez felhasználja pedagógiai, pszichológiai és szociológiai tudását.
 • Nyitott mások véleményére, tiszteletben tartja mások véleményét.

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

 • Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit.
 • Pedagógiai céljainak megfelelő értékelést választ.

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

 • Közreműködik a pedagógiai szervezetek tevékenységében.
 • Munkájában figyelembe veszi a helyi innovációkat.
 • Tudományos adatokon és tapasztalati tényeken alapuló döntéshozatal jellemzi.
 • Kezdeményező szerepet vállal a szervezeten belül.

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 • Szakmai párbeszédet kezdeményez a pedagógusszerep, -munka és feladatok témájában.
 • Iskolai nevelési-oktatási kérdésekben állást foglal.
 • Pedagógiai problémáihoz képes adekvát szakirodalmat, segítséget keresni.
 • Él a kiégést megelőző technikákkal.

Mielőtt tehát elkezdené a portfólióját készíteni, vagy a minősítésre készülni, érdemes ezen pontok mentén végiggondolni azt, hogy miként tudja ezt bemutatni.

A Neteducatio ebben is segítségére van: felkészítő anyagunkkal lépésről lépésre segítjük a portfólióhoz szükséges elemek megírásában, szem előtt tartva, hogy melyik kompetenciát hogyan, miként tudja legsikeresebben bemutatni az adott egységben. Anyagainkat itt érheti el: https://neteducatio.hu/pedagogus-portfolio-2018/

 

Jó munkát kívánunk!

 


ikonOlvasószoba

12 lépésben a minősítésig

Lassan közeleg a minősítésre jelentkezés határideje. Gondolja át velünk lépésről lépésre mindazt, hogy milyen utak vezetik a sikeres szerepléshez! lépésként fogadja el: mindenképpen minősíteni fogj...

Tovább olvasom »

Pedagógus Önértékelés

Mit takar pontosan az önértékelés? Ki végzi és milyen szempontok alapján? Tisztázzuk a kérdéseket – általános és részletes információt kap az önértékelés működéséről.

Tovább olvasom »

2019. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámok

Az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2019. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot 35 000 főben határozta meg. A minősítési keretszám kialakításakor az emberi erőforrások miniszt...

Tovább olvasom »