Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Hogyan készítsünk óvodai foglalkozástervet?

Írta: Neteducatio Dátum: 2018. március 12.

A foglalkozástervek készítése komoly feladat a  minősülő óvodapedagógusok számára. Gyakran hangzik el a kérdés különböző fórumokon, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe a foglalkozástervek készítésekor? Cikkünkben ezt a témát járjuk körül.

Mi is az a foglalkozásterv?

A foglalkozásterv a tematikus tervhez szorosan kapcsolódó dokumentum, mely segíti a foglalkozás tervezését, a felkészülést. A portfólió követelménye szerint a tematikus tervben bemutatott témához készítsük el a 4 db összefüggő, egymásra épülő/egymás után következő foglalkozástervet.

A foglalkozástervek elkészítése a tevékenység kezdeményezések tudatos átgondolására irányul, mely tartalmazza: a foglalkozás anyagát, időarányokat és a feldolgozásra vonatkozó módszertani elképzeléseket.

 

Mennyire legyen részletes?

A foglalkozásterv tartalmát és formáját az óvodapedagógus szakmai tájékozottsága, gyakorlottsága, biztonságérzete szabja meg. Egyetlen igény a foglalkozásvázlattal szemben az, hogy rendezett, áttekinthető, és így könnyen használható legyen.

Ez az igény az óvodapedagógus gyakorlottságától függ; a kezdő óvodapedagógusok általában részletes, forgatókönyvszerű foglalkozástervet készítenek, a gyakorlottabb pedagógusok azonban már rövidebben terveznek. Mindkét esetben fontos, hogy a foglalkozásterv legyen strukturált, áttekinthető és logikus. A foglalkozásterv árulkodik a pedagógus szakmai tudásáról is, így gondosan állítsuk össze a tervet, gondoljuk át az alkalmazandó módszereket, eszközöket.

 

 191120112535-underscoredcreativelead-super-tease

 

Hogyan épüljön fel?

A foglalkozástervek formai felépítése:

 • Fedlap
 • Az óvodapedagógus neve
 • A bemutató tevékenység helyszíne
 • Az intézmény neve
 • Az óvodai csoport megnevezése
 • Az óvodai csoport létszáma
 • A tevékenység előzetes tervezése
 • A tevékenység időpontja
 • A tevékenység formája:kötött vagy kötetlen
 • A tevékenység típusa: pl.: új ismeretek feldolgozása/gyakorló/rendszerező
 • A tevékenység témája
 • A tevékenység előzménye
 • Nevelési-oktatási, fejlesztési célja
 • Módszerek:: Beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, bemutatás, segítségnyújtás. ellenőrzés, értékelés
 • Eszközök:szemléltető eszközök, IKT eszközök
 • A foglalkozás logikai felépítése, tartalmi rész:
 • Időben strukturálja és kifejti a fedlapon tervezett célokhoz rendelt feladatokat, a hozzá tartozó fejlesztési céllal, a feladatok pontos leírásával (akár egyénileg), szükséges eszközökkel.

A foglalkozásterv tartalmazza:

 • a foglalkozás cél- és feladatrendszerét
 • a fejlesztendő attitűd(ök), készségek, képességek és az elérendő fejlesztési szint megnevezése.
 • a fejlesztés formáját, például:
  • utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása)
  • spontán játékos tapasztalatszerzés
  • a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
  • az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
  • gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
  • az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozások
 • a foglalkozás menetének a leírása
 • a foglalkozás időkeretének bemutatása
 • a foglalkozás felépítésének bemutatása
 • a gyermekek feladatainak (ha szükséges, a fontosabb pedagógusi instrukciók) leírása
 • a gyermekek tevékenységének a bemutatása
 • a pedagógus tevékenységének a bemutatása stb.
 • nevelési-oktatási stratégia bemutatását
 • a foglalkozás megfelelő szakaszaihoz a célok hozzárendelése
 • az alkalmazott módszerek megjelölése
 • a gyermekek munkaformáinak megnevezése (játék, munka jellegű tevékenységek, mozgás, ének, zene, dalos játék, mese, vers, ábrázolás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, tanulás);
 • az eszközök megnevezése.

 

Mellékletek:

 • tartalmi elemek, feladatlapok
 • szemléltető eszközök
 • egyéb kellékek

A portfólió készítésével járó stressz csökkenthető, ha egy megadott időrendben, lépésről lépésre készíti el a szükséges dokumentumokat. A Neteducatio online felkészítése segítségére lehet, hogy mindent időben fel tudjon tölteni!

 

 


ikonOlvasószoba

Reflexió a portfólióban

Mi lehet az: a pedagógus portfólió egyik eleme, majdnem minden dokumentumhoz kell készíteni egyet, mégis sokszor homályos az, hogy mit is takar valójában?

Tovább olvasom »

Portfólió 2018 – Pedagógus I.-ből Pedagógus II.-be

Idén is segítünk Önnek abban, hogy a 8 kompetenciának hogyan kell megjelennie a portfólió-készítés és a minősítővizsga során.

Tovább olvasom »

Minősítés lépésről lépésre

Minősítés. Fenyegető szó. Nem a kedvencünk. De mitől is tartunk annyira? Nagy munkával elkészített portfóliónk feltöltése után mi vár még ránk?

Tovább olvasom »