Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

2018-as Pedagógus Oscar-díj jelöltjei középiskola kategóriában

Írta: Neteducatio Dátum: 2018. február 19.

Ismerjétek meg a 2018-as Pedagógus Oscar-díj jelöltjeit középiskola kategóriában. A neveknél a jelölő által írt ajánlás szerepel. Szavazni itt tudtok: KÖZÉPISKOLAI JELÖLTEK

 

Barna Éva

Szereti és tiszteli a gyerekeket. Problémáikat mindig orvosolja. Alternatívákat keres tantárgya tanításához. Megértő, befogadó, segítőkész attitűd jellemzi. Amit mond és csinál példaértékkel bír. Osztályfőnökként harcol a gyerekeiért, változatos programokat biztosít nekik. A szülőket tiszteli, segíti, elfogadja nézőpontjaikat. Kompromisszumokat keres problémás helyzetekben. Igazi életművész. Törődik magával, versenyszerűen sportol, segíti a kollégáit. Őszinte, nagyvonalú. A szakmája a hivatása, e szerint él, dolgozik, dönt. Módszertanilag hajlandó megújulni, keresi a megfelelő megoldásokat minden egyéni esetre. Óriási tapasztalattal bír, amit szívesen megoszt azzal, aki kéri. Mindig közösségi szemléletű, pozitív látásmódú. Nagyon jó testnevelő tanár.

 

Bíróné Marinka Csilla

A mindennapokban eredményesen és lelkiismeretesen végzett fejlesztőpedagógusi munkája mutatja meg eredményeit. A hallgatóinál elért értékek, melyek a legjobban fémjelzik az Ő munkáját. Mindemellett aktívan tud segíteni kollégáinak a mindennapi önfejlesztő oktató-nevelő munka hatékony és eredményes végzésében.

 

Csiszár-Zsivnovszky Mónika

Lányom tőlem örökölte a pedagógus pálya iránti szeretet, az elkötelezettséget a gyerekek tanítása, okosítása iránt. Jelenleg egy csepeli szakgimnázium közgazdász tanáraként dolgozik. A szakmai tárgyak tanításán túl, aktív részt vállal a középiskolai korosztály életében azzal, hogy a közel hozza a táncot hozzájuk. Heti rendszerességgel szervez üzem- és üzletlátogatásokat, kirándulásokat. Gyakorlatilag non-stop a gyerekek rendelkezésére áll!

 

Fülöp Károly

Mindig napra kész. Arra törekszik, hogy diákjai számara át tudjon adni minden információt. Néha játékosan, néha komolyan, de mindig a legjobb tudása szerint tartja meg órait. Látszik rajta, hogy számára ez nem „csak munka”. Diákjai bármikor, bármilyen problémával megkereshetik, igyekszik segítséget nyújtani.

 

Hornok András

Az egyetemi gyakorlaton vértelenszerűen hozzá kerültem s a példaképemmé vált a hatalmas szakmai tudásával és gyakorlatiasságával. Kiválóan készít fel a szakmára és igyekszik minél jobban átadni a tudását.

 

Horváthné Szúnyogh Szilvia

Gyermekem osztályfőnökeként 2010-ben ismertem meg. Angol-magyar szakos tanár. Pedagógusként és emberként egy szóval tudnám jellemezni: KIVÁLÓ! A rábízott gyermekeket 5.osztályos koruktól céltudatosan,következetesen, de meleg szeretettel oktatja-neveli, terelgeti. Osztálya minden iskolai rendezvényen aktívan részt vesz. A szülőket is sikeresen bevonja az iskola és az osztály életébe. Osztályának tanulói nagy %-ban tesznek sikeres középfokú, illetve felsőfokú angol nyelvvizsgát mire elérik az érettségit. Sok versenyen vesznek részt, ahol a siker garantált. Pályázatokban is messzemenőkig aktív, erre ösztönzi a tanulókat is. A gyerekekre is példaértékű, személyiségformáló hatással van egész lénye, mentalitása, az élethez, munkához való pozitív hozzáállása.

 

Kelemenné Orosz Melinda

Ő elsősorban kiváló munkát végez. A szakmai tudása és mind a gyermekhez és a felnőttekhez való türelme tiszteletreméltó. Az osztálya felnéz rá még a nehéz pillanatokban is, és bármiben lehet rá számítani. Kollégái is minden esetben támaszkodhatnak rá. Ezen kívül remekül járja a csárdást, ugyanis nagyon jól tud táncolni, szeret mulatni.

Magas szintű szakmai felkészültség, elkötelezettség jellemzi pedagógusi munkáját. Erőt és energiát nem kímélve végzi osztályfőnöki és szaktanári feladatait. A tanulókkal való kapcsolata példaértékű. Osztálykirándulások szervezése, szakmai bemutató órák, szabadidős programok szervezése nem okoz neki gondot. Iskolai feladatain kívül szakértői, vizsgáztatói feladatokat is végez. Az osztálya javasolta erre a díjra, mert megérdemli.

 

Kéry Gabriella

2011-ben életét vesztette autóbalesetben igen fiatalon. Addig az egri Dobó István Gimnáziumban tanított németet és történelmet. Saját gyermeke nem volt, így minden idejét és energiáját osztályának szentelte (pl.nekünk). A puszta lényével nevelt, példát mutatott és mindig biztosította a lehetőséget, hogy a diák válasszon, ő csak a jó irányba terelt. Gyakorló pedagógusként szeretnék olyan kapcsolatot ápolni a diákjaimmal, mint amilyet Ő ápolt velünk, mert ő nemcsak osztályt irányított, hanem osztályközösséget hozott létre. Azt hiszem, minden egykori diákja nevében mondhatom, életünk egy meghatározó szakaszában ő volt a sztár. Köszönjük neki!

 

Legoza Józsefné (Éva néni)

Tanár és ember. Dr. Legoza Józsefné, Éva néni a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium angoltanára. Nemcsak tökéletes nyelvtudást ad minden diákja számára, de mindig foglalkozik a lelki világukkal is. Személyesen is sokat kaptam tőle. Nemcsak a felsőfokú nyelvvizsgához segített hozzá, hanem formálta a világról alkotott szemléletemet és a nehezebb időszakjaimon is átsegített. 

 

Néző Sándor

Inspiráló, türelmes és objektív. Magyar-történelem szakos tanár esetén nem kell több.

 

Skonc Erzsébet

Történelem földrajz szakos tanár, akinek a tanítás a mindene! Rendkívül jó fej vicces és nagyon jól tanít. Nagyon precíz és mindig a maximumot teljesíti. Nagyon megértő mindig próbál segíteni ott, ahol csak tud! Órákig ellehet vele beszélgetni bármiről, mert nagyon jól kijön a diákokkal! Természetesen minden kolléga és diák imádja és szereti őt! A világ legjobb töri és földrajz tanára és természetesen osztályfőnöke!

 

Suba Csaba

Matematika-média szakos tanárként férjem az AJRG Media Team diákszakkört vezeti a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban. Ez a feladatkör egy diágblog, egy instagram oldal és egy youtube csatorna folyamatos koordinálása, anyaggal megtöltése (cikkek, interjúk, képes és videós beszámolók készítése). A 6-7 fős szakkörben dolgozó diákokat mentorként segíti és tanítja a média  minden területét érintve. Munkája újszerű, innovatív és jó példa lehet más középiskolák előtt is.

 

Zahuczkiné Pereszlényi Zsuzsanna

Ha a tanulókról van szó, kollégám nem ismer lehetetlent. Még a 8. órában is van lelki (fizikai) ereje olyan lelkesedéssel bemenni az osztályba, hogy az ő lendülete magával sodorja a tanulókat. Folyton kirándul velük, programot szervez, kiváló osztályközösséget kovácsol össze. Tanulói jól neveltek és készségesek. Jó szívvel ajánlom, mint az egyik legjobb kollégámat.


ikonOlvasószoba

2018-as Pedagógus Oscar-díj jelöltjei óvoda kategóriában

Ismerjétek meg a 2018-as Pedagógus Oscar-díj jelöltjeit középiskola kategóriában. A neveknél a jelölő által írt ajánlás szerepel. Szavazni itt tudtok: ÓVODAI JELÖLTEK

Tovább olvasom »

2018-as Pedagógus Oscar-díj jelöltjei általános iskola kategóriában

Ismerjétek meg a 2018-as Pedagógus Oscar-díj jelöltjeit középiskola kategóriában. A neveknél a jelölő által írt ajánlás szerepel. Szavazni itt tudtok: ÁLTALÁNOS ISKOLAI JELÖLTEK

Tovább olvasom »