Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Útmutató 4.0

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. október 15.

Ismét újabb módosítások az Útmutatóban! Kövesse velünk a változásokat és legyen mindig naprakész információk birtokában!

A következőkben láthatja a változásokat, amik az új Útmutatóban megjelentek.

1. Új elem, hogy az Útmutató részletesen kitér arra, hogy a különböző fokozatokban eredménytelenül elvégzett minősítés után csak egyszer lehet ismét próbálkozni:

  • Gyakornok esetén 2 évvel hosszabbodik meg a gyakornoki ideje. A 2. sikertelen kísérlet után a munkaviszonya megszűnik.
  • I.-ben a sikertelen eljárás esetén 2 év múlva ismételhető a vizsga, ha ez is sikertelen, akkor munkaviszonya megszűnik.
  • II. fokozatból nem kötelező továbblépni, így sikertelen vizsga esetén marad a pedagógus ebben a fokozatban.
  • Mesterpedagógus a fokozat elérésére irányuló vizsga esetén, ha sikertelen volt, akkor a pedagógus marad korábbi fokozatában, és a sikertelen vizsga után 2 évvel próbálkozhat ismét.
  • Kutatótanár esetében a fokozat elérésére irányuló vizsga esetén, ha az sikertelen volt, akkor a pedagógus marad korábbi fokozatában, és a sikertelen vizsga után 2 évvel próbálkozhat ismét.

2. Az a Pedagógus I. fokozatban lévő pedagógus, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ez a rendelkezés alkalmazandó a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.

3. Teljes egészében megváltoztak a kompetenciák indikátorai! Ezeket az oktatas.hu/kiadvanyok oldalon tudják letölteni.

4. Új dátumok léptek életbe!

március 31-ig kell leadni a minősítésre történő jelentkezési lapot az intézményvezetőnél

április 15-ig kell rögzíteni az intézményvezetőnek az OH oldalán a pedagógus jelentkezését

június 20-ig dönt a miniszter a következő év minősítési tervéről

június 30-ig az OH értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt a minősítési tervbe való bekerülésről

június 30-ától kell biztosítani az OH-nak azt, hogy a portfólió feltöltő felülete elérhető legyen a pedagógus számára

november 25-ig kell feltölteni a portfóliót

5. A fokozatok eléréséhez szükséges %-ok nem változtak (Ped I-be lépés esetén 60%, Ped II-be lépés esetén 75%), de mindez úgy, hogy kompetenciánként el kell érni legalább 25%-ot

6. A minősítő vizsgára való felkészüléskor a minősítés előtt 5 nappal kapják meg a pedagógusok a kérdéseket. A 15 perces digitális bemutató után a védésen 30-45 perces szakmai beszélgetés következik. A kérdések száma 4-8 db lehet.

7. Sikertelen vizsga esetén a pedagógus 15 napon belül elektronikus úton panasszal élhet.

8. A nevelő- oktató munka dokumentumainak száma is megváltozott!

Csoportprofil: 1, legfeljebb 2 db

Tematikus terv: 1, legfeljebb 2 db

Óra-/foglalkozásterv: 4 db (a tematikus tervhez kapcsolódó legyen)

Hospitálási napló: 1 db

Esetleírás: 1 db

Szabadon választható dokumentumok: minimum 2, maximum 5 db

9. Amennyiben egyes dokumentumnak társszerzője is van (közös óra, foglalkozás egy kollégájával), akkor az ő nevét is fel kell tüntetni!

10. Videofelvételt és fotót a személyiségi jogok miatt tilos beletenni a portfólióba.

11. Követelmény a pedagógusok és a gyerekek anonimitása.

Ha szeretne mindig friss, pontos és naprakész információk birtokában lenni, akkor velünk ezt megteheti! Portfólió 2016 – készítsük együtt a portfóliót című felkészítő anyagunk segítségével

  • lépésről lépésre vezetjük végig a portfólió-készítés rögös útján,
  • segítünk a dokumentumok elkészítésében,
  • feltöltésének menetében és
  • a védés folyamatához is tanácsokat adunk.

Felkészítő óvodapedagógusoknak: http://neteducatio.hu/uzlet/portfolio-2016-keszitsuk-egyutt-a-portfoliot-felkeszito-ovodapedagogusok-szamara/

Felkészítő tanítóknak, tanároknak: http://neteducatio.hu/uzlet/portfolio-2016-keszitsuk-egyutt-a-portfoliot-felkeszito-tanarok-tanitok-szamara/

Müller Andrea


ikonOlvasószoba

Jogszabályi változások a következő tanévre

A pedagógusok előmeneteli rendszerét szabályozó rendeleten kívül adódott még néhány változás, melyre oda kell figyelnünk a kezdődő tanévben. Lássuk, melyek ezek!

Tovább olvasom »

Hogyan jelentkezzen a minősítési eljárásra?

Mostanában biztosan az Ön intézménye is a minősítésre jelentkezéstől hangos. Kinek, mikor, milyen feltételekkel kell jelentkeznie, mik a fontos dátumok… De azt vajon tudja, hogy mi a módja a jelent...

Tovább olvasom »

Újítsa meg módszertanát velünk!

Itt a tavasz, a megújulás időszaka. Frissítse fel módszertani repertoárját velünk! 

Tovább olvasom »