Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Új rendeletek, amiket jó, ha ismer

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. augusztus 05.

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozatot belőle! Ötödik cikkünkben fontos újdonságokat tudhat meg a munkaidő beosztásáról és a pótlékokról.

Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része

A pedagógusnak abban az időben, amikor a kötött munkaidejében nem neveléssel-oktatással foglalkozik, rendelet szabályozza, hogy milyen tevékenységeket kell végeznie. Ezek a következők:

 • foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
 • a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
 • az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
 • heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
 • összefüggő feladatok végrehajtása,
 • előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem
 • minősülő – felügyelete,
 • a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
 • a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
 • eseti helyettesítés,
 • a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
 • az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
 • a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
 • az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,
 • pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
 • a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
 • a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,
 • az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
 • környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
 • iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
 • hangszerkarbantartás megszervezése,
 • különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti
 • utazás,
 • a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
 • a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint
 • pedagógus-továbbképzésben való részvétel

 

Nemzetiségi pótlék

Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki

 • neveléssel-oktatással töltött munkaidejének legalább 50%-ában nemzetiségi anyanyelven végzi munkáját
 • siket, vagy nagyothalló gyermek nevelésével-oktatásával jelnyelvet is alkalmaz, de ennek feltétele, hogy a pedagógusnak rendelkeznie kell szakértő jeltolmács, vagy fordító jeltolmács képesítéssel.

Gyógypedagógiai pótlék

Gyógypedagógiai pótlékra jogosult az a pedagógus, aki

 • nevelő-oktató munkája során kizárólag sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik, vagy
 • ha a munkaköri feladatai ellátásával érintett gyermekek közül az SNI-s gyermekek aránya a tanév első napján eléri a 33%-ot.

 

A 326-os rendelet módosításairól még többet tudhat meg az eddig megjelent cikkeinkből!

Müller Andrea


ikonOlvasószoba

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők minősítése

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozat...

Tovább olvasom »

Kérdések és válaszok a Mesterpedagógusok és Kutatótanárok minősítéséről

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozat...

Tovább olvasom »

A minősítés menetének néhány fontos fogalma az új 326-os rendelet alapján

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozat...

Tovább olvasom »