Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

A minősítés menetének néhány fontos fogalma az új 326-os rendelet alapján

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. augusztus 04.

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozatot belőle! Harmadik cikkünkben néhány fontos fogalommal ismerkedhet meg.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet módosítása már elérhető, olvasható. Azonban azért, hogy Önnek ne kelljen a nyári pihenés közben az előző mondathoz hasonló, vagy még cifrább szövegeket olvasnia, mi készítettünk a rendeletből egy kivonatot, amit cikk-sorozat formájában olvashat.

A sorozat mai cikkében fontos fogalmakkal ismertetjük meg a minősítés menetével, folyamatával kapcsolatban. Nem árt, ha ezekkel tisztában van, mielőtt a minősítésére kerülne a sor!

Hibás rögzítés

A pedagógusok jelentkezését a minősítési eljárásra az intézményvezető rögzíti az OH informatikai rendszerében. Amennyiben ezt a rögzítést elmulasztja, vagy hibásan rögzíti, akkor Ön, mint pedagógus

 • a minősítési évét megelőző év május 10-ig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való bekerülését
 • ha év közben keletkezett a jogviszonya, akkor a rögzítés elmaradásának tudomására jutásától számított 10 napon belül kell jeleznie a miniszternek.

Megismételt vizsga

Amennyiben a minősítő vizsgája sikertelenül zárult, lehetősége van azt megismételni egy új eljárás keretein belül. Ez az új eljárás díjköteles: a mindenkori vetítési alap 70%-a, amit az OH kincstáránál vezetett számlájára kell befizetnie.

Sikeres eljárás

A minősítő vizsga, minősítési eljárás sikeresnek számít, ha

 • Gyakornokból Ped.I.-be lépésnél legalább 60%-ot,
 • I.-ből Ped. II-be lépésnél legalább 75%-ot,
 • Mesterpedagógus esetén legalább 85%-ot ér el.
 • Kutatótanárként publikációs tevékenysége megfelelő színvonalú, Pályázatának szakmai tartalma megfelelő és megvalósítható.

Megszűnt eljárás

A minősítő eljárást a következő esetekben kell megszűntetni:

 • ha időközben kiderül, hogy a pedagógus nem szerepelhet a minősítési tervben
 • ha a nem kötelező minősítési eljárás (Mesterpedagógus, Kutatótanár) esetén legalább 2 hónapja keresőképtelenség áll fent, vagy egy családtag tartós ápolásra szorul
 • ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése meghaladja a fél évet, kivéve a minősítő vizsga (Gyakornok) és a kötelező minősítési eljárás esetén
 • ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a bírálati procedúra előtt megszűnt

Az OH sikertelennek minősíti az eljárást akkor is, ha az eljárási  díjfizetésének nem tett eleget, a pályázatát, vagy portfólióját nem töltötte fel határidőre és a hiánypótlásnak nem tett eleget, az eredetiségnyilatkozatában vállaltaknak nem tett eleget – vagyis plagizált.

Felfüggesztett eljárás

A minősítési eljárást fel kell függeszteni, ha

 • a pedagógus keresőképtelensége meghaladja a 15 napot
 • szülési szabadság esetén
 • fizetés nélküli szabadsága időtartamára
 • pedagógus-továbbképzés elvégzésének végéig, de legfeljebb 1 évig.

Fellebbezés

Abban az esetben, ha a minősítésének eredménye sikertelen volt, a tanúsítvány kiadásától számított 15 napon belül elektronikus úton panasszal élhet az OH-nál. A panaszában foglaltakat 15 napon belül megtárgyalják a minősítő bizottságának a tagjai Önnel. Ez alapján az OH

 • az elbírálástól számított 15 napon belül az OH kiadja az új tanúsítványát
 • ha a panasz orvoslása újbóli eljárást kíván, akkor kijelölik az új minősítő bizottságot, vagy
 • ha a panasz nem megalapozott, azt elutasítják.

Átsorolás

A magasabb fokozatba történő besorolás az eljárást követő év első napjától érvényes. A besorolást visszamenőleg is meg kell csinálni abban az esetben, ha a panasz miatti ismételt eljárás során sikeres vizsgát tesz a pedagógus.

 

A 326-os rendelet módosításairól még többet tudhat meg a következő cikkünkben!

Müller Andrea


ikonOlvasószoba

Kérdések és válaszok a Mesterpedagógusok és Kutatótanárok minősítéséről

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozat...

Tovább olvasom »

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők minősítése

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozat...

Tovább olvasom »