Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Szép, új világ… Digitális eszközök, módszerek és az óvodapedagógia

Írta: Neteducatio Dátum: 2024. április 08.

Digitális kompetencia és az óvodapedagógusok

 

Az elmúlt néhány évben hasonló tartalmú cikkek szóltak arról, hogy az óvodák döntő többségében nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű digitális eszköz ahhoz, hogy az óvodapedagógiában alkalmazott digitális tevékenység akár a minimum elvárt szinthez felérjen.

Az óvodákban fellelhető és rendelkezésre álló technikai apparátus az intézményi működést hivatott szolgálni, egyéb központi illetve fenntartói beruházás hiányában digitális eszközpark bővítése pedagógiai munka céljából viszont nem előírás. Az innovációra érzékeny óvodavezetők pályázatok útján vagy alapítványi büdzséből próbálkoznak eszközbeszerzéssel, ott ahol erre sincs lehetőség a digitálisan szenzibilis óvodapedagógusok saját eszközeiket kénytelenek igénybe venni.

 

Digitális eszközökkel támogatott tanulás az óvodában

 

A pandémia keményen rávilágított arra a tényre, hogy az óvodapedagógusok digitális kompetenciájáról értekezni majdhogynem lehetetlen, ha azt a tényt vesszük alapul, hogy a digitális eszközökhöz való hozzáférés és viszony korántsem ideális. A saját eszköz, elsősorban a mindig kéznél lévő mobiltelefon pedagógiai célzatú használata kérdéses abban az esetben is, ha az a gyermekcsoportban, gyermekkel való IKT tevékenység közben történik. Most otthoni körülmények között csak mobiltelefonnal, és/vagy laptoppal, tablettel rendelkező óvodapedagógusok digitális pedagógiai hozzáértése illetve hozzá nem értése került vitatható kategóriába.

 

A pandémiás időszakot leszámítva nem az elmúlt három-négy évben kezdtünk módszertani megújulásról, szemléletváltásról beszélgetni óvodai berkekben, már jóval több, mint egy évtizede belépett az úgynevezett gyermekinformatika a kisgyermeknevelés kapuján *Kőrösné Dr. Mikis Márta pedagógiai kutató, ny. tudományos munkatárs jóvoltából. Az óvodai digitális pedagógiai módszertan kidolgozása erre építve, illetve az életpálya modell pedagóguskompetencia digitális eszköz- és módszerhasználat indikátoraihoz illesztve látott napvilágot nem sokkal ezután.

Az életpályamodell sok vihart kavart megjelenésétől kezdve, jóllehet a pedagógusok számára kialakított kompetenciatérkép indikátorainak vizsgálata komoly látlelet szakmai életútjuk palettáján. Ha végig tekintünk az óvodapedagógusoknak készült kritériumok rengetegén, láthatjuk, milyen elvárást feltételez digitális kompetencia szintjük, példának okáért a modern információfeldolgozási stratégia és eszközök felhasználásáról valamint a tudatos digitális pedagógiai direktíva alkalmazásáról a gyermeki tevékenységben.

 

Az óvodai Digitális Pedagógiai Módszertan alapos, átgondolt pedagógiai hozzáértést igényel, a rendkívüli helyzetben körültekintőbb kiegészítő információkkal, ezért a digitális nevelés, avagy távmunka csak ennek ismeretében valósulhat meg. Jóllehet az óvodában a napirendhez igazodva és az adott gyermekcsoport sajátosságait szem előtt tartva tervezi pedagógiai munkáját az óvodapedagógus, a családok karantén hely- és időbeosztását nem ismerve olyan és annyi alternatívát kell kínálni számukra ami inkább megkönnyíti, színesíti a kényszerű otthonlétet, mint zsúfoltságával, átláthatatlanságával terhelővé tenné azt.

 

A szülők számára továbbított, a gyermekek fejlesztésére irányuló játékos tevékenységek összeállításánál nem szabad figyelmen kívül hagyni bizonyos módszertani kérdéskörök elemzését.

Értelmezésük más jelentőséggel bír karantén idején a beszorított, zárt családi közösségekben, itt érintőlegesen, néhány lényeges elem kiemelése kerül leírásra.

Mit? Miért? Mikor? Mennyi ideig? Kivel?

 

Mit?

Az óvodai nevelési területek szerinti kínálatban minden esetben az életkorhoz, képesség- és tudásszinthez igazodva kerüljön kiválasztásra az adott tudástartalom, akár hagyományos módszertani megoldásokkal, akár digitális tananyag, interaktív alkalmazás, applikáció vagy weboldal választékával élünk.

Néhány link a teljesség igénye nélkül, ami biztonságos, színvonalas médiatartalommal rendelkezik, jól beilleszthető a nevelési területek témaköreibe és nem utolsó sorban ötvözni lehet a hagyományos eszköz- és módszertárral:

https://code.org/   

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android 

http://www.traff.hu/ 

https://egyszervolt.hu/jatek/babajatek-szinek-formak.html 

https://egyszervolt.hu/jatek/szintalalo.html 

https://egyszervolt.hu/jatek/todi-tanya.html   

http://programozoo.hu/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.appfamily.puzzle.dogs.free 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.appfamily.memory.animals.free 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.baby.musical 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cmplay.tiles2 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.tracingfree 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.educational.games 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.jigsaw.puzzles&hl=hu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk&hl=hu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.hedgehogsadventureslite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamesforkids.coloring.games.preschool&hl=en_US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlebeargames.tangram&hl=en_US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.willemsens.color_sudoku&hl=en_US  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ng_labs.kidspaint&hl=hu&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rvappstudios.jigsaw.puzzles.kids&hl=hu&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartkids.memoriavisual&hl=hu&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.muse.blocks.castle&hl=en_US&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avokiddo.games.thinkrolls_kings_and_queens&hl=en_US&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc

https://www.alfageneracio.hu/alfi/

https://bookrkids.com/ 

 

Miért?

Az óvodapedagógiai célrendszer nem elhanyagolható elvárásszintjét a gyermekeknek szánt játékos gyűjtemény összeállításnál az óvodapedagógusnak előtérbe kell helyeznie. A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva szükséges meghatároznia a hagyományos és digitális tartalmat, ahol a kreativitás, a kognitív képességek, a pszichikus funkciók, a szocializáció fejlesztése esetleg az iskolaérettséget támogató diagnosztizáló eszközök, alkalmazások részesülnek előnybe a művészeti élmények átélése, megélése mellett.

Mikor?

Míg az óvodában igen meghatározó a napirend, szokás- és szabályrendszer kialakítása és rugalmas alkalmazása, addig nagy valószínűséggel jelen helyzetben a családok otthoni életritmusa eltér ettől. Az óvodában ez a kérdéskör erősen behatárolt, azonban a gyermekek egészséges fejlődése érdekében érdemes egyfajta ütemezett napi beosztást javasolni a szülőknek a vesztegzár idejére.

Az otthonok feltételrendszere szintén különböző, éppen ezért csak javaslatot tehetünk a szülők számára arra vonatkozólag, hogy a nap mely időszakában tanácsos az óvodapedagógusok által ajánlott tradicionális és digitális feladatokat elvégezni.

Mennyi ideig?

Az előző kérdéskörhöz kapcsolódva a más és más adottságok miatt az időkorlátok meghatározása szintén differens, mégis a kisgyermekek digitális tevékenységének bizonyos időkeretet szabni igenis elengedhetetlen otthon és az óvodában is. Maximum napi 30 perc az ideális korlát a 3-7 éves korosztály számára, egyéni képességtől függően.

A kisgyermekek digitális eszközhasználatát kutató felmérések mutatói azonban ezt az időt jóval felülírják, ami ebben a korosztályi bontásban ijesztő és nem kevésbé figyelemre méltó. Csakhogy a karantén időszakban eltöltött képernyő előtt eltöltött idő túllép minden optimális időkorlátot életkortól függetlenül is.

Kivel?

Ez az a kérdéskör, ami szorosan kapcsolódik szinte mindegyik területhez. Itt kap igazán hangsúlyos szerepet az óvodapedagógus együttműködő mentorként, és a szülő, mint „játékos társ” vagy mint háttérben facilitáló, támogató, felelős partner. Mind a hagyományos, mind a digitális tevékenységek bemutatásában és elvégzésének támogatásában aktív résztvevőként vannak jelen a gyermekek életében. A karantén családi élet több gyermek esetében a testvérkapcsolatokat is átalakítja. Kihasználva ennek jótékony hatását a kooperatív munkaforma nagy segítség lehet iskolás és óvodás testvér között bármilyen játékos tevékenységben.

 

A következő rész az alábbi témát vázolja fel: digitális eszközök szerepe, helye, hozzáférési lehetősége a családok életében.

Digitális eszközökkel támogatott tanulás az óvodában

 

 

     Nagy Ildikó Mária

intézményvezető

       Zuglói Csicsergő Óvoda

            vezető szaktanácsadó

  OH Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

 

Forrás:

*Kőrösné Dr. Mikis Márta: Tarkabarka informatika – Játékos feladatok gyűjteménye tanítóknak, óvoda- és gyógypedagógusoknak az információs és kommunikációs kultúra fejlesztéséhez. Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Budapest, 2007.

Kőrösné Dr. Mikis Márta: Informatika gyermekkorban – hazai helyzetkép. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2009.

https://ofi.oh.gov.hu/korosne-mikis-marta-informatika-gyermekkorban-hazai-helyzetkep

Kőrösné Dr. Mikis Márta: IKT-Mozaik. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanári alkalmazásához. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2010.

Kőrösné Dr. Mikis Márta: http://www.kislexikon.hu/cohen-pedagogia.html

 

Nagy Ildikó Mária: Játékos IKT az óvodában – Módszertani kalauz az alapoktól a megvalósítási Neteducatio Kft. Budapest, 2018.

https://digitalisgyermekvedelem.hu/

https://digitalisjoletprogram.hu/

https://www.digitaliscsalad.hu/

http://digitalistudatossag.hu/

http://saferinternet.hu/


ikonOlvasószoba

Óvoda korona idején (és azon túl is) – Felelősen, felelősséggel az óvodai digitális környezetben, ablakban digitális műveltségünk

A rendkívüli helyzet jól észrevehető módon ablakba rakta digitális műveltségünket. Az egy évvel ezelőtti esetlenségünknek köszönhetően figyelmen kívül maradt néhány a digitális világra szabott etik...

Tovább olvasom »

Óvoda korona idején (és azon túl is)- Helyzetjelentés – Karantén-évforduló

Rendhagyó óvodai helyzetjelentés: karantén-évfordulót ülünk. Egy esztendővel ezelőtt hirtelen zúdult ránk a távoktatás-távnevelés, annak minden nehézségével és kiforratlanságával együtt. A digitáli...

Tovább olvasom »

Pedagógus Oscar-díj: Megtiszteltetés, motiváció, megerősítés — interjú Roma Ádámmal

A pedagógiai munka elismeréseként 2017 óta, immár hagyományosan, idén is megrendezésre kerül a Pedagógus Oscar-díjátadó. Keressük azokat a kollégákat – óvodától középiskoláig – akik szívvel-lélekke...

Tovább olvasom »