Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvoda korona idején (és azon túl is) – Felelősen, felelősséggel az óvodai digitális környezetben, ablakban digitális műveltségünk

Írta: Neteducatio Dátum: 2021. március 30.

A rendkívüli helyzet jól észrevehető módon ablakba rakta digitális műveltségünket. Az egy évvel ezelőtti esetlenségünknek köszönhetően figyelmen kívül maradt néhány a digitális világra szabott etikai előírás. Az elkövetkező időszak megfontoltabb, körültekintőbb és eredményesebb munkájához az információs társadalomban elvárt digitális alapvetést, még ha érintőlegesen is, de célszerű körbejárni.

Nagy Ildikó Mária írása

 

A digitális technológia új utat nyitott az óvodai nevelésben, az óvodák bezárásával az óvodapedagógusok számára új lehetőséget teremtett a családokkal való kapcsolattartásra és az online együttnevelés elmaradhatatlan eszköze lett. A technikai eszközök kezelése nem idegen az óvodapedagógusok számára, hisz a pedagógus fokozatok elérését célzó portfóliókészítés (életpályamodell), a közösségi oldalak látogatása, az e-mail használat feltételez némi jártasságot részükről.

A digitális technológia alapszintű gyakorlati alkalmazása azonban korántsem jelenti azt a digitális műveltségi szintet, ami elvárható lenne az óvodai távolléti nevelés folyamatában. Az etikus online jelenlét, az egyéb szerepkörökben való megnyilvánulás alapkövetelmény a különböző internetes platformokon és a közösségi médiában, ergo a felelős internethasználat, a digitális etikett ismeretének elsajátítása az elkövetkező időben halaszthatatlan az óvodapedagógus populációtól.

Számolnunk kell az óvodapedagógusszerep változásával is, hiszen az offline térben bevált tulajdonságok más jelentőséggel bírnak digitális tevékenységünk során. Az új szerepkör új attitűdöt kíván hozzáillő tudással, megfelelő digitális műveltségi szint elérésével.

A Digitális Jólét Program keretén belül Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának célkitűzése a gyermekek védelme az internet káros tartalmaitól, kockázataitól, továbbá a gyermekek, szülők, pedagógusok felkészítése a tudatos, értékteremtő internethasználatra.

Az elsősorban iskolai oktatást célzó dokumentum részletesen ismerteti a védelmi, biztonsági szabályzókon keresztül a tudatos médiahasználatot és a digitális műveltség kérdéskörét, amiből az óvodapedagógusok is bőségesen profitálhatnak.

 

A digitális műveltség kérdéskörét érdemes szétszálazni és óvodapedagógiai aspektusból megvizsgálni. A kisgyermeknevelők számos olyan kihívással találkoznak az óvodai távolléti nevelés folyamán, ami más kontextusba helyezi a családokkal, gyermekekkel való interakciót.

A digitális műveltség a digitális állampolgárság összetett kompetenciarendszerének egyik területe, mely magában foglalja a digitális technológia etikus használatával az információk keresését, strukturálását, a tartalmak szűrését, értékelését, létrehozását és megosztását.

Az óvodapedagógusok részéről olyan innovációra, kreativitásra való hajlandóságot jelent, ami az újfajta módszerek, eszközök használatával alternatív megoldásokat nyújt a digitális óvodai nevelés folyamatában. Feltételezi a pozitív elkötelezettséget a digitális technológiák alkalmazása iránt, az aktív, felelősségteljes, tudatos részvételt, és nem utolsó sorban kulturált interaktivitást az online környezetben.

 

Óvodapedagógusként elsődleges szerepünk és felelősségünk van abban, hogy mit mutatunk meg magunkról az online térben, hogyan kommunikálunk, milyen online attitűddel rendelkezünk, ezért alaposan végig kell gondolnunk az alábbi kérdéseket:

 • Tudunk-e pozitívan, kritikusan és kompetensen működni a digitális környezetben?
 • Megfelel-e online kommunikációnk az etikai normának?
 • Átgondoltan, tudatosan használjuk-e eszközeinket és tiszteletben tartjuk-e a személyiségi, emberi és szerzői jogokat?
 • Mit mutatnak rólunk a webes keresőportálok, hogyan látnak mások az online platformokon, miről árulkodik digitális lábnyomunk?

A kérdésekből ítélve egyértelmű, hogy digitális tevékenységünk nem csupán a kereső oldalak által felkínált lehetőségek szemezgetéséből, összegyűjtéséből és azok e-mail formájában való megosztásáról szól. Az online etikett és viselkedéskultúra elsajátítása nélkülözhetetlen pedagógiai munkánk során. Az óvodai nevelési területekhez kapcsolódó témakörök digitális formába öntése nem lehetséges az eddig megszokott módszerekkel. Fel kell vértezni magunkat új digitális szakértelemmel a produktív tartalomelőállítást, információmegosztást, a hatékony online tevékenységet megcélozva.

 

A családokkal való kapcsolattartásban pedagógusként, a közösségi oldalakon magánemberként ott hagyjuk digitális lábnyomainkat. Szánjuk időt ezek időnkénti mennyiségi és minőségi vizsgálatára, értékelésére az alábbi szempontok szerint:

 • Professzionális és szakmailag releváns, amit és ahogyan kommunikálok az online térben.
 • Produktív, az óvodapedagógia alapelveinek megfelelő online tartalmat állítok elő.
 • Figyelemmel kísérem, hogy mennyire befolyásolja saját magam és az óvoda hírnevét digitális lábnyomom.
 • Határt húzok magánéletem és a szakmai tevékenységem között az online térben.
 • A digitális etikett elvárásai alapján működöm közre magánemberként és óvodapedagógusként egyaránt.

 

A digitális műveltség a különböző mértékben online tevékenységet végző személyeknél eltérő módon mutatkozik meg, életkortól függetlenül, kisgyermekektől egészen időskorúakig. Óvodapedagógusként nem csak óvodásainkért vagyunk felelősek, és jelenleg nemcsak az óvodában. A szülőkkel való együttnevelésünk során a virtuális játszótéren is felelősséggel tartozunk példát mutatva digitális morális viselkedésünkkel.

 

A következő cikkben a digitális eszközök és az óvodapedagógia kapcsolatáról, az óvodapedagógusok digitális kompetenciájáról és a módszertani megújulásról lesz szó.

 

 

Budapest, 2021. március 29.

Nagy Ildikó Mária

intézményvezető

       Zuglói Csicsergő Óvoda

   vezető szaktanácsadó

  OH Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

 

 

Forrás:

 1. Devorah Heitner (2017): Képernyőtudatos család – Hogyan neveljünk digitális bennszülötteinkből digitális írástudókat? HVG könyvek, Budapest, 2018
 2. Nagy Ildikó Mária: Játékos IKT az óvodában – Módszertani kalauz az alapoktól a megvalósítási Neteducatio Kft. Budapest, 2018.
 3. Digitális állampolgárság az információs társadalomban

https://www.eltereader.hu/media/2014/01/Digitalis_allampolgarsag_READER.pdf

 1. Lévai Dóra: A digitális állampolgárság és digitális műveltség kompetenciája a pedagógus tevékenységhez kapcsolódóan

http://www.oktatas-informatika.hu/2013/11/levai-dora-a-digitalis-allampolgarsag-es-digitalis-muveltseg-kompetenciaja-a-pedagogus-tevekenysegehez-kapcsolodoan/

 1. Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

https://2015-2019.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%c3%a1g%20Digit%c3%a1lis%20Gyermekv%c3%a9delmi%20Strat%c3%a9gi%c3%a1ja.pdf

 1. https://digitalisgyermekvedelem.hu/
 2. https://digitalisjoletprogram.hu/
 3. https://www.digitaliscsalad.hu/
 4. http://digitalistudatossag.hu/
 5. http://saferinternet.hu/

ikonOlvasószoba

Óvoda korona idején (és azon túl is)- Helyzetjelentés – Karantén-évforduló

Rendhagyó óvodai helyzetjelentés: karantén-évfordulót ülünk. Egy esztendővel ezelőtt hirtelen zúdult ránk a távoktatás-távnevelés, annak minden nehézségével és kiforratlanságával együtt. A digitáli...

Tovább olvasom »

Pedagógus Oscar-díj: Megtiszteltetés, motiváció, megerősítés — interjú Roma Ádámmal

A pedagógiai munka elismeréseként 2017 óta, immár hagyományosan, idén is megrendezésre kerül a Pedagógus Oscar-díjátadó. Keressük azokat a kollégákat – óvodától középiskoláig – akik szívvel-lélekke...

Tovább olvasom »

Pedagógus Oscar-díj 2021 – Ismét keressük Magyarország legjobb pedagógusait

A 2020-2021-es év alapjaiban rengette meg a pedagógiáról alkotott véleményünket, tett semmissé működő gyakorlatokat. Óvodától felsőoktatásig mindenhol újra kellett értelmezni a kereteket, és a móds...

Tovább olvasom »