Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Ne zárd be az ajtót… II. rész

Írta: Neteducatio Dátum: 2018. április 25.

Az előző cikkben a pedagógusok szakmai hatékonyságát támogató kooperáció fontosságára igyekeztem rávilágítani. Kollégákkal vagy más intézményekkel való együttműködésből, rajtunk kívül, a tanulóink is profitálhatnak. A korábban felsorolt lehetőségeken túl a tanórakutatás egy innovatív pedagóguskollaboráción alapuló szakmai fejlődést biztosító módszer. A tanórakutatása (lesson study) elterjedőben lévő oktatásfejlesztési forma, amit tekinthetünk a tanári, szakmai kompetencia fejlesztés új eszközének, oktatási minőségbiztosítási módszernek vagy az oktatási rendszer reformjának. Ami biztos, hogy a tanári együttműködés új módszere.

rr2

Tanórakutatás célja a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, lényege a szakmai együttműködés. Oly módon, hogy a tantermi szinten megvalósuló, valódi gyakorlaton alapú oktatást tanulmányozzák együtt a kollégák. A tanórakutatás három fő szakaszból áll: tervezés, megfigyelés és visszajelzés.

  • Tervezés: A tervezés során a munkacsoport meghatározza a fejleszteni kívánt témát vagy a megoldandó problémát. Szakirodalmak feldolgozásával, egyéni megfigyelésekkel gyűjtenek információkat, majd megtervezik a kutatási órát, amin probléma/cél van a középpontban.
  • Megfigyelés: A kutatási óra megfigyelése. Az előre meghatározott szempontok alapján végzik az obszervációt a pedagógusok, fókuszálva a megvalósulás vizsgálatára.
  • Visszajelzés: A kutatási óra napján tartják a diszkussziót. A kutatási óra megfigyelésének eredményeit összegzik, elemzik és megbeszélik a résztvevők.

A tanórakutatás egységeinek megvalósítását követően a résztvevők kezdeményezhetnek egy újabb kutatási órát vagy az egész kutatás összegzését és értékelését.

Mégis miben más, mint az itthon megszokott hospitálás? Az együttműködő pedagógusok közösen tűznek ki célokat, tervezik meg a kutatási órát, amit akár több kolléga, több módon is bemutathat. Közös „terméket” vizsgálnak, elemeznek, fejlesztenek, és nem bírálnak. A fókuszban nem a pedagógus személye van, hanem az előzetesen megbeszélt módszerek megvalósulásának minősége.

A tanórakutatás autentikus, gyakorlati megvalósítását a hazai keretek még nem segítik. Azonban kis lépésekben, mikro szinten érdemes belevágni. Kezdeményezőnek, innovatívnak lenni sosem hátrány.

Első lépések:

  • tanulócsoport létrehozása
  • közös célok kijelölése
  • időpontok, „meetingek” meghatározása

 

Mi kell mindehhez? Bizalom. Amire igen nagy szüksége van a kor emberének.

 

 

Írta: Kovácsné Rockenbauer Réka

 

 

Források:

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00111/2007-02-ta-Gordon-Tanorakutatas.html

https://www.jica.go.jp/project/english/indonesia/0800042/02/index.html

Fotó: http://www.laineschmidt.com/communicationtips/2016/10/13/school-360-part-6-pro-tips-for-educators


ikonOlvasószoba

Ne zárd be az ajtót… I. rész

Határozottan állíthatjuk, hogy a pedagóguspálya nem magányos hivatás, együttműködések sorozata. Alapvető feladataink közt szerepel a kooperáció a gyermekekkel, szülőkkel és a kollégákkal egyaránt.

Tovább olvasom »

Amiért jó pedagógusnak lenni

A Neteducatio fáradhatatlanul keresi és támogatja azokat az innovatív, módszertani megújulásra képes pedagógusokat, akik a felnövekvő nemzedék neveléséből oroszlánrészt vállalnak.

Tovább olvasom »

Csinálj velünk pedagógiai forradalmat!

  A 21. század más jellegű kompetenciák fejlesztését igényli, mint amit az iskolákban megismerhettünk, megszoktunk. Ez egy olyan felütés, mellyel ma már kevesen vitatkoznak. Oktatási rendszerü...

Tovább olvasom »