Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

NAT – Kerettanterv – Helyi tanterv – Tanmenet: Rugalmas tanmenet

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. szeptember 01.

Az Oktatási és Fejlesztési Intézet az általa fejlesztett tankönyvekhez a 2016/2017. tanévre két fajta, egy normál és rugalmas tanmenetjavaslatot dolgozott ki, melyek elérhetőek a  Nemzeti Köznevelési Portálon (tanmenet tartalomtípusra keresve) és a Tankönyvkatalógusban (az adott tankönyvre kattintva). Mit jelent a rugalmas tanmenet? Hogyan használjuk? Milyen lehetőségeket rejt magában?

A könnyebb átláthatóság és érthetőség érdekében érdemes (újra) áttekinteni, röviden összefoglalni az oktatást szabályozó dokumentumok rendszerét, a dokumentumok funkcióit, meghatározva a tanmenet helyét az nevelés-oktatás rendszerében.

tanmenet

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapvető, az oktatási folyamat egészét szabályzó dokumentum, amely műveltségterületenként adja meg az elsajátítandó műveltségtartalmakat, fejlesztendő készségeket, képességeket, nevelési célokat.

Erre épül a Kerettanterv, ami egy köztes szabályzó a helyi tantervek, és a NAT között. Az egyes pedagógiai szakaszok (2 éves ciklusok) és iskolatípusok kerettantervei konkretizálják az elsajátítandó tudástartalmakat, az adott 2 éves tanulási ciklus kimeneti követelményeit. Az évfolyami és a tantárgyi órakeret 10%-ával az adott intézmény pedagógus-közössége gazdálkodik.

Ebben az óraszámban, megvalósíthatják az intézmény helyi tantervében foglalt célokat, a helyi igényekhez, az adott osztályközösséghez alkalmazkodva: ez irányulhat a törzsanyag elmélyítésére, ismétlésére, választhatnak emelt óraszámú kerettantervet vagy szabadon választható tárgyat, akár egy saját tantárgyat is létrehozhatnak.

A tankönyvekhez tanári segádanyagként tartozik egy tanmenet, amely a fentiekre épül, és ami a tanulási folyamat minden részére kiterjed. Ez határozza meg azt a logikai ívet, ami mentén az adott tantárgy végighalad az előbb tárgyalt tartalmi szabályozók által meghatározott tudásanyagon. A tanmenetet a pedagógus/pedagógusközösség eddig is módosíthatta, integrálhatta a gyakorlatban használt, pedagógiai programban szereplő módszertannal, adaptálhatta az adott osztály képesség-profiljához.

A 2016/2017. tanévtől az OFI által fejlesztett tankönyvek szinte mindegyikéhez két választható tanmenetjavaslat tartozik, egy rugalmas, és egy normál. Tanmenetjavaslatok, hiszen a pedagógus maga dönti el, hogy mely részét építi bele a saját tanmenetébe. A tanmenetjavaslatok szerkeszthető formában tölthetők le, segítve a pedagóusok tervező munkáját.

A rugalmas tanmenetjavaslat egyfajta ajánlás a pedagógus számára azoknak a tartalom – és tanulásszervezési problémák megoldására, mint pl:

  • „melyek az elhagyható kerettantervi témák;
  • miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra;
  • az egyes témákhoz tartozó követelmények és ismeretelemek számának csökkentése milyen módon oldható meg;
  • egyes, új témák feldolgozásának összevonása kevesebb tanórára, egyes témák feldolgozásának opcionálissá tétele miként kivitelezhető;
  • a képességfejlesztő órák számának a növelése milyen módon lehetséges;
  • hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy másik évfolyamra.” (ofi.hu)

A rugalmas tanmenet egyik célja a diákok terhelésének csökkentése, a kimeneti követelmények redukálása, mely előirányozza a készülő új NAT célját. Másik célja az lehet, hogy segítse a pedagógusokat az „arany középút megtalálásában”. Sem a tanmenet szó szerinti tanítása, sem a kerettantervtől (NAT-tól) való lényeges eltérés nem ajánlatos, hiszen mindkét esetben veszélybe kerülnek a kimeneti követelmények. Bizonyos keretek között – melyet ez a cikk is igyekezett összefoglalni – a tanítók, tanárok élhetnek pedagógiai, módszertani szabadságukkal, természetesen mindig előtérbe helyezve a gyermekek tanulását, egyéni fejlődését.

 

Felhasznált irodalom:

http://ofi.hu/hir/hagyomanyos-tanmenetek-mellett-az-uj-rugalmas-tanmenetek-elerhetove-valtak

Réti Mónika: A tanterv szerepe és lehetőségei a tartalmi szabályozásban – nemzetközi kitekinté alapján, In.: Bánkuti Zsuzsa-Lukács Judit: Tanterv, tankönyv, vizsga OFI, Budapest, 2015. letölthető: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1505771_tanterv_tankonyv_vizsga_beliv.pdf

 

Polyecskó Dóra


ikonOlvasószoba

Tanmenet vs. tematikus terv

Sokszor hallhatta a tanmenet és a tematikus terv kifejezéseket, készíthetett már egy jó párat ezekből, de vajon biztosan eltalálta, hogy miként kell készíteni? Hogy ne keverje össze a kettőt a port...

Tovább olvasom »

Új rendeletek, amiket jó, ha ismer

Megjelent a 326-os kormányrendelet módosítása! A nyári pihenés alatt nem szívesen olvasná el a minősítés változásáról szóló rendeletet? Mi összeállítottunk az Ön számára egy kivonatot, cikk-sorozat...

Tovább olvasom »