Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Modern tanító 3. rész: Ki vagyok én?

Írta: Neteducatio Dátum: 2017. április 19.

Az iskolába érkező nagycsoportos óvodások hatalmas motivációval rendelkeznek. Célunk, hogy ezt a motivációt minél tovább fenntartsuk. A sikeres tanuláshoz szükséges: személyes kapcsolat, sokféle készség/képességfejlesztés, a tananyag sokoldalú megközelítése, a szülő-gyermek-tanító összefogása, gyermekmegfigyelés, motivációk és életkori sajátosságok megismerése. 

Információt nyerhetünk tanítványainkról: saját megfigyeléseinkkel, a szülővel vagy kollégával való beszélgetésekből és mérésekből: pl. Difer mérés, az eDIA használatával, Kognitiv Profil Teszt, Gardner többszörös intelligencia mérései, Érdeklődés térkép felvételével. 

Az iskolába érkező gyermekek nagyon sokfélék. A tanító néninek tudnia kell, hogy nem csak szociálisan, de tudásban és képességben is nagy különbségekkel érkeznek a gyerekek. Így van ez a nyelvi képességek területén is. A korai fejlesztésnek hatalmas szerepe van, a jó óvoda sok mindent tud pótolni, de még így is felkészülten kell állnunk a helyzet előtt. Tanulóink egy része korlátozott nyelvi kóddal kommunikál, hiányos szókinccsel érkezik, így hatalmas hátrányban van azokhoz a tanulókhoz képest, akiknek édesanyja sokat mesélt, gazdag szókinccsel rendelkeznek. A gyerekeket sokoldalúan kell megfigyelni, különböző helyzetekben megnézni, mert csak hiányaik feltérképezését követően tudunk számukra megfelelő fejlődést biztosítani. A közös tevékenykedések során figyelem meg szóhasználatukat, eszközhasználatukat, játékaik választását, mozgását, mert ezek mind-mind jelzések számomra. Ezt követően minden tanítványunkkal érdemes felvenni a Nagy József által kidolgozott Difer mérést, mely mérés kellő tájékoztatást ad nekünk a sikeres iskolakezdés szintjeiről tanítványainknál. 7 területet ismerünk meg általa:

1. Írásmozgás-koordináció vizsgálata: formamásolással. Jelzi: az íráskészség elsajátítását, esetleges nehézségeit.

2. Beszédhang-hallás vizsgálata: az írás és az olvasás sikerességét jelzi előre.

3. Relációszókincs vizsgálata: beszédértés képességét jelzi.

4. Elemi számolási készség vizsgálata: matematika tanulás sikerességét jelzi előre.

5-6. Tapasztalati következtetés és a tapasztalati összefüggés megértésének vizsgálata: jelzi a tudásszerzés, tanulás, gondolkodási képességek fejlettségét.

7. Szocialitás: beilleszkedés képességét, társas kapcsolatok kezelését jelzi előre.

A mérés eredményeként láthatjuk, hogy egy osztályban járó tanulók között években kimutatható eltérések lehetnek – s egyszerre kell megfelelni a tanításunkkal azoknak a gyerekeknek, akik egy területen csak az előkészítő szinten tartanak (óvoda kiscsoport szintje), s azoknak, akik esetleg már az optimum szinten (ált. iskola 2-3. osztályos szint) járnak.

eDIA: A Szegedi Tudományegyetem által kidolgozott mérési rendszer segítségével nem csak a bejövő képességekről kapunk képet, hanem a későbbiekben, a tanulás eredményességének ellenőrzéséhez is segítséget kaphatunk. 3 területen: a szövegértés, matematika és a természettudományos gondolkodás terén 1-6.osztályig végezhetünk méréseket. Hatalmas feladatbank áll rendelkezésre, melyből a gyermek válaszainak megfelelő nehézségű feladatokat kap. Egy tanévben többször is elvégezhetők ezek a mérések, így visszajelzést kapunk a munkánkról.

Még egy mérést szeretnék kiemelni: ez a Kognitiv profil teszt. Nem hagyományos mérés: erős és gyenge pontokat jelez tanulóinknál. Gyarmathy Éva dolgozta ki. Felvehető papír-ceruza módszerrel, de számítógép mellett is. Használható tehetségazonosításra is.

Azt gondolom, ha mindenkit saját képességeinek megfelelően a legmesszebbig eljuttatunk, már minden tőlünk telhetőt megtettünk.

Csányi Judit

Szakirodalom ajánló: Nagy József, Józsa Krisztián és mtsai (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó,Szeged

Kompetenciafejlesztéshez ajánljuk: https://neteducatio.hu/uzlet/kompetencia-kalauz-33-feladatterv-kompetenciafejleszteshez-iskola/


ikonOlvasószoba

Modern tanító 2. rész: „játszani is engedd…”

Az adaptív oktatási környezet létrehozásán fáradozom. Úgy gondolom, hogy a frontális oktatás ideje régen lejárt. Nem a frontálissal van baj, hanem az interaktivitás hiányával. Alsó tagozaton nagyon...

Tovább olvasom »

Modern tanító 1. rész: „öröm nélkül nincs igazi tanulás”

Csányi Judit, az I. Modern Pedagógus konferencia előadójának új sorozata. Azt, hogy egy pedagógus hogyan gondolkodik ma az oktatásról nagyban befolyásolja, hogy miket olvasott korábban, mely nagy p...

Tovább olvasom »

Óvodából iskolába! – az 5-8 éves kor kihívásai

Mi történik a gyermekekkel, mikor iskolások lesznek? Hogyan vezessük be őket a tanulás világába? Kik segíthetik a gyermeket a változás időszakában? Hogyan előzhetjük meg a tanulási motiváció csökke...

Tovább olvasom »