Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Dokumentumok kezelése a nevelési-oktatási intézményekben

Írta: Neteducatio Dátum: 2018. augusztus 23.

Az iskolai, óvodai, kollégiumi dokumentumok kezeléséről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról VII. FEJEZET IRATKEZELÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN c. része rendelkezik.

A 82. § határoz a dokumentumok nyilvánosságáról az alábbiak szerint:

Az intézmény köteles a szülőket, tanulókat tájékoztatni a pedagógiai programról, ebből egy példányt elhelyezni egy olyan helyen, ahol hozzá lehet férni.

Továbbá az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot is elérhetővé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve az intézmény honlapján is (ha van ilyen).

A házirend egy példányát beiratkozáskor át kell adni a szülőnek, tanulónak, továbbá a változásról is tájékoztatni kell.

Júniusban, tanév végén tájékoztatni kell a szülőket a következő tanévre szükséges tankönyvek, segédletek, eszközök, ruházatok és egyéb felszerelések listájáról, továbbá az iskolai kölcsönözhető tankönyvek és más, a szülők kiadásait csökkentő segítségről is (ha van ilyen).

Fontos! A fentiek SZMSZ-ben történő szabályozásának véleményezéséhez joga van az iskolaszéknek/óvodaszéknek/kollégiumi széknek, szülői szervezetnek, diákönkormányzatnak.

 

Számos dokumentum található az intézményekben, melyek zárható szekrényben, az alábbi ideig kell őrizni:

Kiemelt részlet a rendeletből:

 

1.melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok

 

1.Irattári terv

Irattári
tételszám

Ügykör megnevezése

Őrzési idő (év)

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek

1.

Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés

nem selejtezhető

2.

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

nem selejtezhető

3.

Személyzeti, bér- és munkaügy

50

4.

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,

10

5.

Fenntartói irányítás

10

6. * 

Szakmai ellenőrzés

20

7.

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

10

8.

Belső szabályzatok

10

9.

Polgári védelem

10

10.

Munkatervek, jelentések,
Statisztikák

5

11.

Panaszügyek

5

Nevelési-oktatási ügyek

12.

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások

10

13.

Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók

nem selejtezhető

14.

Felvétel, átvétel

20

15.

Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek

5

16.

Naplók

5

17.

Diákönkormányzat szervezése, működése

5

18.

Pedagógiai szakszolgálat

5

19.

Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése

5

20.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások

5

21.

Gyakorlati képzés szervezése

5

22.

Vizsgajegyzőkönyvek

5

23.

Tantárgyfelosztás

5

24.

Gyermek- és ifjúságvédelem

3

25.

Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai

1

26.

Az érettségi vizsga, szakmai vizsga

1

27.

Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum

5

Gazdasági ügyek

27.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, határidő nélküli épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek

 

28.

Társadalombiztosítás

50

29.

Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés

10

30.

Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok

5

31.

A tanműhely üzemeltetése

5

32.

A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak

5

33.

Szakértői bizottság szakértői véleménye

20

34. * 

Költségvetési támogatási dokumentumok

5

 

 

*Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm

 


ikonOlvasószoba

Digitális kalandok 7. – Fókuszban a netbiztonság

Az internetes biztonság központi kérdéssé vált, hiszen egyre többen és egyre korábban kerülnek kapcsolatba az internet világával. (vö. https://elearninginfographics.com/kid-tech-according-to-apple-...

Tovább olvasom »

Kreatív ötletek gyűjteménye – újrahasznosítás

Környezetvédelem és fenntarthatóság a zöld óvoda gyakorlatában- továbbképzés óvodapedagógusok részére című továbbképzésünk egyre névszerűbb a pedagógusok körében.

Tovább olvasom »

Itt a módosított ONAP!

A Magyar Közlöny 2018. július 25-én megjelent számában informál minket az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásairól. Az alábbiakban a változásokat soroljuk fel:

Tovább olvasom »