Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Életünk könyve 2022. szeptember – Egy manó, egy mese, egy témanap és egy kiállítás története

Írta: Neteducatio Dátum: 2022. október 10.

„Réges-régen” megszületett ez a könyv és benne egy „folytatásos mese”, mely családomról és családi manónkról, Tinoruról szól. Amikor kitaláltam a történetet, már akkor az volt a cél, hogy a benne található történetek az óvodai életünk részévé is váljanak. Aztán teltek, múltak az évek és valahogy soha nem sikerült a terveinkbe belecsempészni őket. Idén vettünk egy nagy levegőt és elhatároztuk, hogy ha, törik, ha szakad hónapról, hónapra szánunk pár napot arra, hogy ez a mese „élővé” váljon.

Ebben az összeállításban bemutatom Nektek, hogy ez hogyan is sikerült szeptemberben.

Írta: Karczewicz Ágnes

Segítenétek?

Keresgessetek képeket hidakról, tervezzetek és készítsetek hidakat, patakon átívelő átjárókat bármiből. (pl.: faágak, palackok, nád, papír, betonkocka, kő stb.)

Az elkészített hidakat, összegyűjtött könyveket, képeket kérjük, hogy szeptember utolsó napján hozzátok be az oviba!

  1. Szeptember utolsó napján reggeltől estig érkeztek a képek, könyvek és a csodás, otthon barkácsolt hidak.

 

Mivel készültünk a „hidak napjára”?

 

Hinóru és a hidak – meselevélből kiinduló témanap

2022.10.03.

 

Indító élmény:

Lezáró élmény:

 Tinóru 1. szeptemberi meselevele

 

 Kiállítás berendezése az otthon készített alkotásokból

 

Szabad, fejlesztő és drámajátékok

Munka jellegű tevékenységek (játékkészítés, kiegészítő eszközök, sütés-főzés, kerti munkák…)

Kiemelten fejleszthető képességek:

Kiemelten fejleszthető képességek:

Hidak építése a csoportban található bútorok, eszközök, építőjátékok, alapanyaggok felhasználásával

Hídkirakó (Monet képe nyomtatva, szétvágva)

Budapest hídjai (párosító nyomtatott képekből)

Teafőzés

Mozgást fejlesztő tevékenységek

Környezővilág és matematikai tartalmak felfedezését segítő tevékenységek

Kiemelten fejleszthető képességek

Kiemelten fejleszthető képességek

Egyensúlyozójárás, bújás, csúszás, kúszás pallókon, pallók alatt vagy székekből, asztalokból épített hidakon és hidak alatt

 

 

Miért van szükség a hidakra? Mit köthetnek össze?

Budapest hidjai

Híd kereső és számláló séta Nagykovácsiban

Matematikai tartalmak:

A híd teherbírása (kísérlet)

Kommunikációt, beszédfejlődést segítő tevékenységek (mesék, versek…)

Zenei képességek fejlődését segítő tevékenységek

Kiemelten fejleszthető képességek

Kiemelten fejleszthető képességek

Mese:

Tinóru meselevél

Két kis kecske (mese)

Versek:

Did-dob, dobogás (mondóka)

Találóskérdés

Egyenletes lüktetés

Itthon vagy-e hidas mester?

Jöjj által, jöjj által

Ismétlés:

Bújj, bújj zöld ág

 

Alkotó tevékenységek

Beszélgetőkör játékai

Kiemelten fejleszthető képességek

Kiemelten fejleszthető képességek

Híd festése Monet képe alapján

„Vízbe” estem. Ki húzzon ki?

Kecskés játék

 

Kecskés játék:

 A leányok összefogódznak karikára. Egy bent van a karikában, egy meg kívül áll. A kívül álló a gazda, kezében vessző van, a benn álló a kecske.

Gazda: Kecske, kecske, mit csinálsz?

Kecske: Szőlőt enném, ha vóna.

Gazda: Kapáltad-e?

Kecske: Kapáltam bizony, most is kapálom. (Megrúgja sarkával a földet.)

Gazda: Hátha bemegyek?

Kecske: Akkor én kimegyek.

Azután kergetik egymást a karikába be s onnan kiszaladva. Ha a gazda a kecskét megfogja, akkor a kecske lesz a gazda s egy másik gyerek a kecske, a régi gazda pedig a többiek közzé áll.

 

 

 

És mi lett a sorsa az elkészült hidaknak? Természetesen bekerültek az építőkuckóba és napok óta ezek köré épül a játék.

Ha érdekel, hogy hogyan folytatódik családom, Tinoru története és a csoportunk élete, akkor a következő hónap végén arról is beszámolok.