Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja – Október 22.

Írta: Neteducatio Dátum: 2017. október 19.

A dadogás gyakori „vendég” az óvodákban, iskolákban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pedagógusok többsége érdeklődik a téma iránt, foglalkoztatja, hogyan tud segíteni a beszédében akadályozott gyermeknek.

 

Az alábbi részlet Neuberger Tilda tanulmányából származik[1]:

A dadogás a beszéd folyamatos produkciójának zavara, amelyet a különböző szakterületek eltérő módon határoznak meg. A meghatározások egy része azt írja le, hogy mit észlel a hallgató (tünetek), más része pedig azt, hogy mi okozhatja a beszédbeli nehézségeket (okok). „A logopédusok a dadogást beszédhibának vagy kommunikációs zavarnak fogják fel, amely a beszédfejlődés nehézségeire vezethető vissza. Az orvosok az idegrendszer hibás működésében keresik a bajok okát, amelyek a beszéd- és a légzőizmok akadozását eredményezik. A pszichológusok a lelki problémák egyik lehetséges kifejeződésének gondolják a dadogást” (LAJOS 2003). A tüneteket hangsúlyozó definíciók szerint a beszéd összerendezettségének zavara „a ritmus és az ütem felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik” (KANIZSAI 1961).

A temporális sajátosságok felbomlásának hátterében izomgörcs áll, ez keletkezhet a légzőizmokban, a hangszalagokat mozgató gégeizmokban és a száj izmaiban egyaránt (HIRSCHBERG 1965). Ezen felül a dadogás a beszédben megmutatkozó magatartás akadályozottsága (VÉKÁSSY 2001). Kialakulása visszavezethető organikus okokra (például a laterális dominancia zavarára vagy agyi sérülésekre), illetve pszichés okokra is (például az anya-gyermek kapcsolat/kommunikáció zavarára vagy érzelmi feszültségekre, traumákra) (FERNAU-HORN 1973; MÉREI–VINCZÉNÉ 1984; KLANICZAY 1988). A definíciók alapján elmondható, hogy a dadogás egy multifaktoriális (többösszetevős) történéssorozat, illetve pszichoszomatikus tünetegyüttes (SMITH–KELLY 1997; SCHMIDTNÉ BALÁS 2005; CONTURE et al. 2006).

A (nem trauma vagy betegség kísérőjelenségeként jelentkező) dadogás tünetei rendszerint gyermekkorban kezdődnek, de felnőttkorban is megmaradhatnak. Relatíve gyakori beszédzavar, az átlagnépesség körülbelül 1,5-2%-ára jellemző (COOPER–COOPER 1998; GÓSY 2005). A kialakult dadogást különféle tényezők gyengíthetik, illetve felerősíthetik, többek között a kommunikációs helyzet, a beszédpartner ismeretsége, az üzenet tartalma vagy nyelvi komplexitása, de hatással lehet rá az időjárás és a napszak is. A tünetek bizonyos helyzetekben gyengülnek (például énekléskor, versmondáskor, szerepalakításkor), más szituációkban felerősödnek (például fizikai vagy idegi fáradtság, túlterheltség esetén, nyilvános beszéd során) (BOSSHARDT 1997; LAJOS 2003; VASIC–WIJNEN 2005; HOWELL et al. 2006; GÓSY–BÓNA 2011). A dadogók gyakran említik a „nehéz” hangoktól való félelmüket, amely a tapasztalatok alapján legfőképpen (és nyelvtől függetlenül) a felpattanó zárhangokat érinti.

A felpattanó zárhangok tipikus ejtésekor a levegőáram akadályba ütközik, amelyet nem tud áttörni, a feltorlódott levegő nyomása azonban felpattintja a zárat. Ebből adódik az explozívák összetett struktúrája: az akusztikai szerkezetben megváltoznak a paraméterek, az egyes részek időtartama külön-külön is meghatározható, így beszélhetünk a zárszakasz hosszáról, a felpattanás(ok) pillanatáról, továbbá a követő magánhangzóhoz vezető átmeneti szakasz időtartamáról, vagyis a zöngekezdési időről (VOT) (GÓSY 2004).

 

Hogyan segíthetünk? Tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes légzést (légző gyakorlatok, játékok segítségével: pl. buborékfújás, lufi fújás) és legyünk türelmesek. Egy dadogó gyermek szavába vágni, befejezni helyette a mondatot TILOS!

 

Egy játék, mellyel segíthetjük dadogó gyermekeink beszédfejlesztését:

Boér Zsuzsa: Katicák kórusa játék – a dadogás terápiájához. A játék ide kattintva elérhető.

 

 

[1] Neuberger Tilda: Felpattanó zárhangok időszerkezete dadogó és nem dadogó beszédben; Gyógypedagógiai Szemle – 42. évf. 4. sz. (2014. október-december) http://epa.oszk.hu/03000/03047/00066/pdf/EPA03047_gyosze_2014_4_284-292.pdf (letöltés időpontja: 2017. október 16.)

 


ikonOlvasószoba

Ti is kódoltok? Kódolni menő!

2017-ben október 7-e és 22-e között Európában és azon kívül is több millióan – gyerekek, fiatalok, felnőttek, tanárok, szülők, vállalkozók és hírességek – vesznek részt az idei Code Weeken. A progr...

Tovább olvasom »

Egy mesés délután

Október 13-án, pénteken került megrendezésre a Modern Mesedélután, melynek keretein belül Kádár Annamária előadását hallgathattuk meg, illetve közelebbről megismerkedhettek a résztvevők a Neteducat...

Tovább olvasom »

A pedagógusok kompetenciamintázata- A pedagógusok kompetenciamintázatának és a ráépülő fejlődési tervének vizsgálata

A pedagógusok kompetenciamintázata – A pedagógusok kompetenciamintázatának és a ráépülő fejlődési tervének vizsgálata A pedagógus életpályamodellt, a pedagógus portfóliót, a minősítést átfogj...

Tovább olvasom »