Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Ovi sarok – Bakonyi Anna írásai: 3. Ez melyik? – a játék, a tanulás és a munka-jellegű tevékenység összefüggései

Írta: Neteducatio Dátum: 2016. október 04.

Az óvodai tanulás szervezésében játékos tanulásról szoktunk beszélni. Sem nem játék, sem nem tanulás… „vegyes” cselekvés. Kérdés tehát, hogy a kisgyermek fejlődése során melyik van előbb; a játék vagy a tanulás?

A kezdeti játékfajták alapozzák meg a megismerést, tehát ezek a játékok képezik a tanulás alapjait. Ugyanakkor ezek a korai megnyilvánulások szabadon, nem célorientáltan zajlanak, azaz: a játék sajátosságait hordozzák magukban. 

Már a kora gyermekkori manipulációs játékot megfigyelve is észrevehetjük ezt a „kettőséget”: a kicsi gyerek játszik és közben tanul is, így fejlődik. A későbbi játékfajtákra is jellemző lehet ez a kettősség: az adott cselekvés szabad, a gyerek önmagát motiválja, tehát játszik, de közben tanul is: mozgássorokat gyakorol be, kommunikál, beszélget, megoszt, alkudozik, tájékozódik, egymás információit kicserélve tudáshoz jut, együttműködik, alá-és fölérendeltségi, vagy éppen szimmetrikus viszonyokat él meg. A két folyamat és azok hatásmechanizmusai nem választhatók el egymástól. A játék előkészíti a gyermeket a tudatos tanulásra és a vállalt, nem „csak” spontán alakuló együttműködésre is.

A tanulás – ebben az életkorban -, éppen, mint a játék cselekvő, aktív, nem pedig elvont, és akkor hatékony, ha tapasztalatokon alapszik. Folyamatában, az információk megszerzésén és feldolgozásán kívül, az irányíthatóságra szoktatás, a döntéshelyzetek átélése, a konfliktusok megoldásának gyakorlása és az együttműködés is dominál. A tanulás sikere nem pusztán az értelmi képességeken fejlesztésén múlik tehát. Az előzetes ismeretek befolyásolják a tanulás hatékonyságát, ezért érdemes azokra építeni.  

jatek_tanulasA munka jellegű tevékenység a játék és a tanulás között helyezkedik el, mert mindkettővel számos közös jellemzője van. A gyermekek munkavállalása többnyire önkéntes, maguktól, vagy felkérésre, de vállalás alapján kezdenek hozzá valami fontos feladat elvégzéséhez. Ez a játékkal közös vonás. A munkának célja van, ezért csak azt szabad kérni és kitűzni, amit valóban meg kell csinálni. Ez a célorientáltság a tanulással közös. Munkavégzés során fejlődik a felelősségérzés, a mások iránti tenni akarás és tudás, a közösségi érzés. Az együttes munkavégzés során az együttműködés képessége is alakul. Ezek a vonások a tanulásra és a játékra is jellemzőek.  Ugyanakkor – főként, ha szabadon választható munkáról van szó – ez a cselekvés is aktív, eszközökhöz kötött, a tevékenység öröme a domináns elem, mint a játékban.

Összegezve; mindegyik cselekvésre jellemzők:

  • érzelmi involváltságból halad a gyermek a külső irányíthatóság felé;
  • jellemző mindegyik cselekvésre a kreativitás, az alkotás;
  • folyamatosan alakul és alakítható a szocializáció, a társas kapcsolatok fejlődése;
  • megtapasztalja, majd tudatosítja az erkölcsi értékeket, kialakul a döntés képessége;
  • használja, ezáltal fejlődnek az érzékszervek, differenciálódik a percepció és a mozgás;
  • folyamatosan alakul a verbalitás és az ahhoz kapcsolódó nonverbális kommunikáció is;
  • fejleszthetők és szabadon is fejlődnek az értelmi képességek és a tudás.

A jövő heti Ovisarok témája: „Élményesszencia” a művészetekben – terápiás hatású művészetek és a játék

Az Ovisarok-Bakonyi Anna sorozatunk előző cikkei az alábbi linkeken olvasható:

  1. Könnyű átlépés – az óvoda-iskola átmenetről
  2. „Kiváltságok” – eszi – nem eszi, alszik – nem alszik…

ikonOlvasószoba

Ovi sarok – Bakonyi Anna írásai: 2. „Kiváltságok” – eszi – nem eszi, alszik – nem alszik…

Gyakran pedagógiai, esetleg erkölcsi kérdésként vetődik fel – mind az óvodapedagógusok, mind a szülők körében -, hogy helyes-e az, ha egyes gyerekeknek „kiváltságai” vannak. Mit szólnak a többiek? ...

Tovább olvasom »

A pozitív megerősítés hatalma

Sokféleképpen lehet fejleszteni egy gyereket: vannak erre jól bevált praktikák, és egyedi megközelítések is. Ám az vitathatatlan, hogy a pozitív visszacsatolás, mint például a dicsérő szó, a biztat...

Tovább olvasom »

Egy délután, amikor az óvodapedagógusok együtt teáztak

Az Óvodapedagógusok I. Szakmai Teadélutánja két, a Neteducatio Kft. kiadásában megjelent szakkönyv – Az óvodapedagógusok nagykönyve és Az óvó néni így csinálja – bemutatója köré szerveződött.

Tovább olvasom »