Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvoda korona idején (és azon túl is) Kés, villa, olló, tablet?

Írta: Neteducatio Dátum: 2021. április 22.

Digitális eszközök a családok életében, a szülők új szerepköre

 Az elmúlt egy évben felerősödött digitális lét kétségkívül megváltoztatta a családok életét a szülők szerepkörének átalakulásával együtt. 

Készítette: Nagy Ildikó Mária

A gyorsan változó és zsúfolásig telt médiakörnyezet helyzetbe hozta a családi közösségeket, egyrészt a digitális eszközök mennyisége és minősége az otthonokban nem haladta meg az ideális kritériumszintet, másrészt a képernyő előtt eltöltött idő túllépett minden optimális időkorlátot.

Az új életformára való berendezkedés felkészületlenségéből eredően a szülők home office munkavégzése, az iskolás gyermekek online tanulásának mederbe terelése mellett az óvodások otthonléte, főleg kisiskolás testvér/ek mellett újabb kihívás elé állította a családokat. Mindezzel újabb dilemmák is napvilágot láttak, mint pl. ha van eszköz, éppen ki használja, ha sok az eszköz, nagyobb az elszigetelődés esélye, ha nincs elég eszköz, felütheti fejét a kirekesztés.

 

A családokban kétségkívül a szülők távmunkája jelent prioritást, többnyire a családi készlet egyetlen laptopján. Az iskolás gyermekek digitális tanulási lehetőségének biztosítása szintén a fontossági sorrend elejére kerül ugyan, de megfelelő eszköz híján sok esetben marad az okostelefon, az óvodások otthonlétének bármilyen digitális tevékenysége pedig többnyire háttérbe szorul.

A szülők lavíroznak lakhelyük szűk légterében a szerepkörök között, legfőképpen megfelelni saját munkaadójuknak, aztán a pedagógusnak, aki a digitális formában özönlő tananyag feldolgozásához kimondatlanul veszi igénybe a szülők segítségét. Az óvodás vagy még kisebb gyermekek gondozási teendőinek elvégzésére – szerencsés esetben a velük való minőségi foglalatosságra – vajmi kevés idő áll rendelkezésükre.

 

Az tény, hogy az eszközök mennyisége és az egyre erősödő online jelenlét a családok szokásrendszerét beszabályozta. A szülőknek új szerepkör jutott, és jó esetben felismerték saját felelősségüket gyermekeik védelme érdekében az elárasztott digitális tengerben, amihez digitális napirendjüket próbálták igazítani.

 

Az óvodás korosztály önálló, korlátlan, hosszú óráig tartó kapcsolata bármely infokommunikációs eszközzel nagy veszélyt rejt magában. Az óvodapedagógiában alkalmazott digitális pedagógiai módszertan illeszkedési kérdésköre – mit?, miért?, mikor?, mennyi ideig?, kivel? – a szülők úgynevezett mediációs szerepkörében is elengedetlen. A mediációs szerepkör a csecsemőkortól kezdve egészen kamaszkorig tart, míg ki nem alakul a gyermekeknél a médiakörnyezet autonóm használatának képessége.

 

Az óvodapedagógusok által készített, a gyermekek fejlesztésére irányuló tevékenységek, feladatok többnyire hagyományos elkészítési módot igényelnek, de akad olyan, ahol különböző applikációkon keresztül konkrét digitális tevékenység végzésére ösztönzi óvodásait a pedagógus. Önmagában ez nem gond, hisz az informatikai kultúra alapjainak lerakása épp ebben az időszakban kezdődik, és a korosztályspecifikus szoftverek, alkalmazások megismerése és elsajátítása csak segíti ezt.

Jelenlegi helyzetben a szülők mediációs szerepe határozza meg, hogy ezt a folyamatot előremozdítják, avagy a függőség viszonyát erősítik gyermekeikben.

 

Az egyik leghangsúlyosabb kérdés, hogy mennyi ideig engedi és/vagy hagyja gyermekét magára a digitális eszközzel a szülő, hisz tudjuk, hogy a legfiatalabb korosztály játszi könnyedséggel brillírozik minden technikai eszközzel, a szülő büszkesége pedig időnként elhomályosítja az időkorlát beállítását. A mediációs szerep ilyenkor megengedővé válik, még ha szakított is időt a szülő gyermekére az alkalmazott applikáció vagy digitális feladat megbeszélésére.

A szülő és az óvodás gyermek digitális kapcsolatának lényeges momentumai a közös médiatartalom kiválasztása, közös kipróbálása, a folyamatos kommunikáció, a gyermek online tevékenységének felügyelete, figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedések és szabályok bevezetése. A szoros együttműködés, kommunikáció és nem utolsó sorban a szülői biztonságot adó háttér egy olyan szülői stratégia, amely kevesebb médiakockázatnak teszi ki a médiafogyasztó óvodás korosztályt.

 

Azt azonban ne felejtsük el, hogy a szülők személyes médiahasználata, digitális viselkedéskultúrája nagyban befolyásolja gyermekük személyiségének alakulását. A gyermek ösztönösen szkenneli, amit lát és hall, mintát követ, majd viszi tovább és lemásolja játékos tevékenységeiben.

A szülőknek egyelőre nincs digitális sémája a gyorsan változó médiakörnyezetben felmerülő helyzetek megoldására, ezért időt kell szánni a különböző médiaplatformok, applikációk, videojátékok megismerésére és alapos tanulmányozására, hogy a legmegfelelőbb példával tudjon szolgálni gyermekei számára.

 

Az is veszélyforrást jelent, ha a túlzott korlátozás és tiltás a szülői tekintély és hatalomgyakorlás részévé válik, illetve a gyermeket saját tulajdonának – nem önálló identitással rendelkező személynek – tekinti a szülő, így a digitális tevékenységtől teljesen megfosztja.

A másik sajnos egyre gyakoribb jelenség, amikor a szülő meggondolatlanul, szintén nem szem előtt tartva a gyermek személyiségjogait, a médianyilvánosság kereszttüzébe állítja saját gyermekét képek, videók megosztásával. A közösségi médiában való megjelenéssel, minden apró gyermeki mozdulat közvetítésével a szülő észrevétlenül digitális veszélybe sodorja saját gyermekét. 

 

Amíg a kisgyermekek nem képesek önállóan, felelősségteljesen használni az internet adta lehetőségeket, a szülők a felelősek gyermekeik érdekeinek védelméért. A szülőknek meg kell ismerni, érteni azt a médiakörnyezetet, ahol aktív médianeveléssel segítheti gyermeke biztonságos közlekedését a virtuális útvesztőben. Tudatosan kell kialakítania gyermeke médiahasználatát, a számára biztonságos és hozzáférhető médiakörnyezetet.

 

Vigyázzunk gyermekeinkre a virtuális térben is pont olyan felelősséggel, óvó, vigyázó tekintetünkkel, mint a játszótéren.

 

 

Budapest, 2021. április 15.

 

                                                                                                              Nagy Ildikó Mária

intézményvezető

       Zuglói Csicsergő Óvoda

                                                                                                       vezető szaktanácsadó

  OH Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

 

Forrás:

Dr. Devorah Heitner (2017): Képernyőtudatos család – Hogyan neveljünk digitális bennszülötteinkből digitális írástudókat? HVG könyvek, Budapest, 2018

Nagy Ildikó Mária: Játékos IKT az óvodában – Módszertani kalauz az alapoktól a megvalósítási Neteducatio Kft. Budapest, 2018.

https://digitalisgyermekvedelem.hu/

https://digitalisgyermekvedelem.hu/kutatasok/4

https://digitalisgyermekvedelem.hu/storage/posts/mfjXNf7OYAQ7syMvYYHLZMYdPoQmISKQqSk8JFMi.pdf

https://nmhh.hu/internethotline/

https://nmhh.hu/dokumentum/194575/szuloi_kiadvany_web.pdf

https://digitalisjoletprogram.hu/

https://www.digitaliscsalad.hu/

http://digitalistudatossag.hu/

http://saferinternet.hu/

https://www.biztonsagosinternet.hu/