Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Hogyan tanítsuk, értékeljük az OTTHONTANULÓ gyerekeket?

Írta: Neteducatio Dátum: 2020. március 24.

Projektmódszer, kiscsoportos feladatok, kooperatív munka!

Készítette: Kucsera Orsolya

Az elmúlt kicsit több mint 1 hét alatt az iskolák, pedagógusok válaszai a rendkívüli helyzetre a digitális oktatást illetően többféleképpen alakultak:

 • Az iskola nem tette le a voksát egy közös platform, közös terv mellé, a pedagógusoknak egyénenként kell megoldaniuk egyéni ötleteik alapján a digitális oktatást. Ebben a formában a pedagógusok egyenként, de összességében elaprózzák, túlterhelik a gyerekeket, szülőket egyaránt.
 • Az iskola tantestülete összefog, együtt választják ki a közös platformot, koordinálják, hogy a tanulók terhelése egyenletes legyen. Ehhez nagyon jól szervezett iskolára van szükség, szerencsére létezik ilyen.
 • Az iskola pedagógusai közös platformon ugyan, de az offline iskolai munkamenetüket próbálják folytatni online, rövidítve elmondják az anyagot, számonkérnek, házi feladatot adnak. A gyerekek és a szülők is ebben az esetben is könnyen túlterhelődnek.
 • Vagy tudomásul veszik, hogy nem lehet az otthon ülő gyerekekkel a szülőket terhelve a tananyagot tanultatni, hanem értelmes tanulási élményt adó tanítást alkalmaznak. Projekteket adnak ki, a gyerekek magát a produktumot küldik vissza a pedagógusnak, így a tanítás folytonossága megszűnik, de az élményt adó tanítás nem!

 

Kovácsoljunk előnyt ebből a kényszerű helyzetből!

Projektmódszer, kiscsoportos feladatok, kooperatív munka!

A projektmódszerrel a tanulók felfedezhetik a tanulás lényegét, az élethez való szoros kapcsolódást, és közben képesek lesznek az összefüggések feltárására. Ez az elemző kritikai gondolkodás alapja is. Mindezt otthon, az internet segítségével tudják megvalósítani.

Most a pedagógusoknak az iskolán kívüli digitális munkarendben kell helytállniuk, vagyis a tanítás iskolai környezet nélkül folyik tovább. Adjuk ki a tananyagot projektben, hiszen ez hatékony és jól dokumentálható.

A szükség sok kreatív ötletet szül, ebben a kényszerhelyzetben megvalósulhat, hogy a gyerekek valóban az élet iskolájába járnak.

kép

Fegyverneki Gergő: Játék, munka tanulás című könyvében konkrét projektötleteket is talál, amik segítségére lehetnek. Klikk a részletekért!

 

Néhány ötlet az fizikai kontaktus nélküli projektproduktumra:

Virtuális poszter, prezentáció, kisfilm, magazin, makett, fotódokumentáció, esszé, kutatási beszámoló, társasjáték, vagy egy irodalmi mű komplex elemzése.

 

Lépések:

 • A projekttervezés felületének kijelölése.

Ehhez remek program a Trello https://trello.com/ ,de valós időben kommunikálhatunk egy virtuális parafatáblán is: https://hu.padlet.com/ Mind a kettő visszanézhető, elmenthető.

 

honlap kép

 

Mindkét felület használata magyar nyelvű és nagyon egyszerű, de az
IKT START! – hogyan kezdjük el alkalmazni az IKT eszközöket eredményesen a tanórán
képzésünkön lépésről lépésre vezetünk a használatukban, ha elakadnál. Klikk a részletekért!

 

 

 

 • Szempontok kijelölése.

Példák a szempontokhoz: tantárgyi tartalma megfelelő legyen, tartalmazzon mások számára is hasznos és érdekes információkat, megjelenítése legyen esztétikus, készítői tartsák tiszteletben a szerzői jogokat stb. A szempontokat felsorolhatjuk a Trello-n vagy a Padleten, így mindig szem előtt lesz.

 

 • Készítsünk projekttervet!

Ez a pedagógus szempontjából a legfontosabb és legtöbb munkát igénylő rész a projektben. De ha ezen túl vagyunk, a munka további része már a gyerekeké.

A projekttervben összefoglaljuk, hogy melyik az a tananyag, mi az a téma, amivel foglalkozunk, mik a fejlesztési célok, erre mennyi idő fordítható, a szervezési teendőket, tantárgyi kapcsolódásokat, milyen külső szakembert akarunk bevonni esetleg, és az értékelés módját. Szerepeljen benne a projekt didaktikai célja, a projekt kérdései, fejlesztendő készségek, a projekttevékenységek és módszerek rövid bemutatása, a differenciálás lehetőségei, feladatbank a kötelező és/vagy fakultatív feladatokból, a projekt előzetes ütemezése (állomások és határidők), szükséges eszközök.

Az összetettebb projektekhez több tanárral is érdemes együtt dolgozni, ez nemcsak a projektnek használ, hanem nekünk is, hiszen több kollégánk jár most ugyanabban a cipőben. Egyszerűen hívjuk meg a Trello csapatba!

 

A projekt lépései:

 1. Témaválasztás

Igazán motiváló az lenne, ha a gyerekek maguk választhatnák ki a projekt témáját az előzetes opciók közül. Ha a témaválasztáson túl vagyunk, az otthontanulás apropójaként például egy irodalmi mű komplex elemzése lehet maga a tevékenység. Ennek célja, hogy akár egy időben és nyelvében távol álló fontos magyar drámához közelebb kerüljenek a tanulók, és motiváltak legyenek a mű több szempontú megismerésében. Ehhez akár a projekt lehet egy újság szerkesztése.

 1. A tanári tervezésben kijelölt pedagógiai célok

Belső cél: A mű olvasása közben a diákok végezzenek saját kutatást a korabeli művészettel, sajátságokkal kapcsolatban. Ehhez gyűjtsenek háttérinformációkat és keressenek összefüggéseket a keletkezéstörténet, a színháztörténet, a drámaelmélet, illetve a szöveg mű- és befogadóközpontú értelmezése között.

Külső cél: A tanulók az általuk összegyűjtött érdekességeket és megírt cikkeket a példának választott interaktív újságban gyűjtik össze. Az osztály egyes tagjai egy szerkesztőség munkáját próbálhatják ki: írnak és szerkesztenek, “időutazó” interjúkat készítenek a szereplőkkel, míg mások irodalmi, történelmi, színháztörténeti kutatásokat végeznek, vagy illusztrációkat készítenek.

Mindezt otthon, hiszen ezeket a kutatásokat az interneten elvégezhetik, a kapcsolatot egymással tarthatják, telefonon, skype-on stb. vagy a fenti említett felületek egyikén.

 1. Tervezés és szervezés

Ebben a szakaszban vesszük végig, milyen eszközökre és információkra lesz szükség, miknek hol kell utánanézni, kikkel lépünk kapcsolatba, kinek mi lesz a projekt során a feladata, mely szakos kollégákkal kell együttműködni, mit várunk a diákoktól és a kollégáktól, mik a határidők.

A könnyű áttekinthetőség kedvéért érdemes időtervet készíteni, ehhez is remek alkalmazás a már említett Trello. A projekt feladataiból listákat tudunk összeállítani, amelyekhez kijelölhetik a gyerekek a felelősöket és a határidőket. Ezenkívül fájlok, szöveges dokumentumok, képek és videók is megoszthatók egymással.

 1. Megvalósítás

A megvalósítás fázisa a legizgalmasabb, hiszen ekkor kezdenek a tanulók a feladatok konkrét megoldásához.

A kreativitásra, a problémamegoldó képességre, az önállóságra és az együttműködésre ebben a szakaszban hatványozottan szükségük van a diákoknak. De a projektet terelgető pedagógus szerepe itt is döntő fontosságú, hiszen a projektmunka létrehozása közben leginkább itt valósulnak meg a tanulási célok: a tudásépítés, a régi és új ismeretek hatékony összekapcsolása.

A közös platformon lehet kommunikálni a gyerekekkel, tanácsot adni, ha kérnek.

 1. Értékelés

A projekt egésze folyamán lehetséges és szükséges is értékelni.

Lehetséges szempontok a produktumok értékeléshez, amelyet a tanulók használhatnak ön- és társértékeléshez, valamint szempont lehet a projektet facilitáló pedagógusoknak is:

Aktivitás, társakkGamification-mk8j1wwc3p84piq8l2552rw1hj0z0ded59nq8mtfuoal való együttműködés, ötletesség, a projektmunka/ projekttevékenység mennyiben járul hozzá az egész projekthez.

A gyerekek tevékenységét nyomon követhetjük a Trellon, ha ezt a felületet választottuk.

 

Ezeken kívül még inkább „feldobhatjuk” a projektben a tanulók motivációját és az értékelési stratégiát, ha beépítjük a gamifikáció, vagyis a játékosítás törekvéseit: az egyes feladatok elvégzése után részpontokat kapnak a tanulók vagy tanulócsoportok.

 

Hasznos lehet rövid, lényegre törő fogalmazást is íratni a gyerekekkel irányított kérdések alapján, a projekt menetével kapcsolatban, hiszen ezzel önreflexióra nevelhetjük őket. Ezt is értékelhetjük.

Nem szabad sajnálni a jó jegyeket, a közösségi órák igazolását vagy a szaktanári dicséreteket, ha szívvel-lélekkel dolgoztak a projekten a tanulók.

 

 1. Az eredmények publikálása

Egy jó iskolai projektnél ez a rész sem maradhat el soha. A közösség érdekeit csak akkor tudjuk szolgálni, ha tagjaival megosztjuk tapasztalatainkat. A gyerekek engedélyével kitehetjük az iskola honlapjára, vagy külön projektként megvalósított virtuális iskolaújságba.

 1. A tanulók projektnaplója

A még nagyobb tudatosság és felelősségvállalás érdekében írathatunk velük a megvalósítás egyes szakaszaiban, vagy a kezdetektől a lezárásig előrehaladási naplót. Ebben áttekinthetően dokumentálni tudják tevékenységüket és nyomon követhetik fejlődésüket, valamint ezekre reflektálhatnak. A végén helyet kaphat az irányított kérdések alapján megírt összegző fogalmazás is. A projektnaplót egyéni vagy kiscsoportos formában is megírhatják a gyerekek.

Ötletek a projektnapló szempontjaihoz:

A témával kapcsolatos előzetes tudás, a produktummal kapcsolatos ötletek, a projekttel kapcsolatos kérdések és célok, a felhasznált források, felmerülő problémák, a projekt során szerzett új ismeretek, eredmények, a produktum bemutatása és értékelése, ön- és kortársértékelés, fotók a munkafázisokról és a produktumról, a projekt során létrejött dokumentumok (pl. interjúkérdések, számítások, forgatókönyvek stb.)

 

A cikkhez a forrás Fegyverneki Gergő Játék, munka tanulás című könyvéből származik, ahol konkrét projekt ötleteket is talál, amik segítségére lehetnek. Klikk a részletekért!

Játékkal jobb tanítani! – A gamification elmélete és gyakorlata kezdőknek 15 vagy 30 óra Klikk a részletekért!gf
kredites képzésünkből pedig elsajátíthatja a játékos értékelés módját. A gamification kezdőknek képzésünk tanárok számára lehetőséget biztosít a kényelmes, eredményes otthoni tanuláshoz.