Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

tanító – Tiszafüred

Meghirdetett munkahely: – tanító – angol műveltségi területtel

Pályázatot meghirdető szerv: Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 5350. Tiszafüred, Fő út 2.

Munkavégzés helye: 5350 Tiszafüred, Fő út 2.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős Szolgálati lakás biztosítása.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: általános iskolai oktatás, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény megállapítására és a juttatásokra: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Képesítés és egyéb feltételek: Főiskolai vagy egyetemi végzettség,

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az intézmény címére történő megküldésével (Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, AMI és Óvoda, 5350 Tiszafüred, Fő út 2.)

Emailben: banzsigmond.iskola@gmail.com Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell: • szakmai önéletrajzot, • iskolai végzettséget igazoló diplomamásolatot, • hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos