Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvodapedagógus – Tiszafüred

Meghirdetett munkahely: – óvodapedagógus

Pályázatot meghirdető szerv: Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 5350. Tiszafüred, Fő út 2.

Munkavégzés helye: Székhely és tagintézményeiben

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős Szolgálati lakás biztosítása.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: óvodai nevelés, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Illetmény megállapítására és a juttatásokra: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Képesítés és egyéb feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus végzettség,

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az intézmény címére történő megküldésével (Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, AMI és Óvoda, 5350 Tiszafüred, Fő út 2.)

Emailben: banzsigmond.iskola@gmail.com

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell: • szakmai önéletrajzot, • iskolai végzettséget igazoló diplomamásolatot, • hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos