Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Informatika tanár – Isaszeg

Elvárt képzettség: Szakmai középfok (OKJ), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)

Elvárt végzettség: – egyetem, informatika szakos tanár vagy – pedagógus végzettség nélkül is a szakképzési törvény alapján és a 12/2020. kormányrendelet 134. §-a alapján: (2) Az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának – technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, (3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel vagy szakképesítéssel kell rendelkeznie.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye: 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: A meghirdetett oktató munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően – elsősorban szakmai informatika tárgykörhöz tartozó tárgyak oktatása.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Előnyök: Családias, nyugodt munkakörnyezet; egymás segítő munkatársak; demokratikus vezetés; igény esetén szolgálati lakás megoldható.