Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

tanító – Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola

Győri Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9028 Győr, Tárogató utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskola alsó tagozatán tanítói és egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek: • Főiskola, általános iskolai tanító, • büntetlen előélet • cselekvőképesség • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele) • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02395-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére.

A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola – tanító munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola címére megküldeni (9028 Győr, Tárogató utca 18).

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Győri Tankerületi Központ honlapján. Amennyiben a pályázó nem került kiválasztásra, a pályázati anyag a döntéstől számított 90 napon belül a Győri Tankerületi Központban átvehető. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 14. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.