Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

óvodapedagógus – Szigetszentmiklós

1 fő óvodapedagógust keresünk.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye:
Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata.
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.
További információ a +3620/5808298 -os telefonszámon kérhető.
A pályázat benyújtható elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgoovoda@invitel.hu e-mail címen keresztül , vagy az óvoda címére.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés.