Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

óvodapedagógus – Lajoskomárom

A lajoskomáromi Kerekerdő Evangélikus Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8136. Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásban meghatározottak alapján óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus, • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztes Aranka nyújt, a 06-30/482-1613-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Kerekerdő Evangélikus Óvoda címére történő megküldésével (8136.Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2 ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 10-1825/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. •

Elektronikus úton Keresztes Aranka részére a kerekerdo@lutheran.hu email címen keresztül •

Személyesen: Keresztes Aranka, 8136. Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.