Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvodapedagógus – Kapuvár

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 26.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja, illetve a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • felsőfokú óvodapedagógus képesítés • büntetlen előélet, cselekvőképesség • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság • elkötelezett keresztény élet

Elvárt kompetenciák: • gyermekszeretet, türelem, empátia, kommunikációs és együttműködő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • végzettséget igazoló dokumentumok másolata • önéletrajz, motivációs levél • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik • plébánosi (lelkipásztori) ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Taródi Erika vezető óvónő nyújt, a +3696596167-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • postai úton, a pályázatnak a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Fő tér 27.) • elektronikus úton az igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu e-mail-címen keresztül • személyesen: Kapuvár, Fő tér 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat megismerése után a vezető óvónő véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. (Szükség esetén sor kerülhet szóbeli elbeszélgetésre, illetve egy bemutató foglalkozás megtartására is.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7. A munkakör betöltése esetén a próbaidő 90 nap.