Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

óvodapedagógus – Dunaharaszti

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dunaharaszti Hétszinvirág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.21-2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógus
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kenessey Beáta nyújt, a 06/24370640 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: • Elektronikus úton Kenessey Beáta részére a hetszinvezeto@gmail.com
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 21.