Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvodapedagógus – Budapest, XXII. kerület

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/32 óra) Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok: • az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével, • tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, • kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához, • ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság, • cselekvőképesség, • büntetlen előélet, • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség.

Elvárt kompetenciák: • óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel, • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal, • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság, • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia, • problémamegoldó képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell: • a pályázó részletes, szakmai önéletrajzát az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével, • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, • az iskolai végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatát. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • a nevelés-oktatás területén betöltött tapasztalat, vagy óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra: • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók. • A gyakornok besorolású pályakezdő óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján havi bruttó 30.000.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül. • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 30.

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatokat 2019. augusztus 28 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu vagy orban.judit@ovoda.hawk.hu Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.