Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Óvodapedagógus – Budapest, XXII. kerület

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/32 óra)

Munkavégzés helye: XXII. Kerületi Egyesített Óvoda, 14 tagóvodája.

Az óvodáinkról tájékozódni a www.ovoda22.hu web oldalon lehet.

Ellátandó feladatok: az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

Jogállás, illetmény és juttatások: • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.

• A gyakornok besorolású pályakezdő óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (XII.07.) Határozata alapján havi bruttó 30.000.-Ft Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

Amit ajánlunk az óvodapedagógusoknak: – Biztonságos, esztétikus környezetet – Szakmai fejlődési lehetőséget – Színvonalas szakmai munkát, segítséget az óvodapedagógusi napi feladatokban, dokumentáció, szakmai munka terén – Olyan közösségi erőt, ami biztonságot nyújt a napi munkájában, mind pedig magánéletében –

Juttatások: CAFETERIA, jutalom, az intézményi szintű közös programokra keretösszeg biztosítása

A pályázatokat 2019. július 15. -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani a vezeto@ovoda.hawk.hu e-mail címre Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.