Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Nemzetiségi Óvodavezető (német) – Budapest 1121

A „Németnyelvű Oktatásért és Nevelésért Alapítvány“ pályázatot hirdet Nemzetiségi Óvodavezető (német) munkakörben.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2022.07.01.-2027.06.30.

A munkavégzés helye: Deutscher Kindergarten-Német Óvoda, 1121 Budapest, Beatrix utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2010.évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapító okirata és működési dokumentumai szerint, munkáltatói jog-és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében.

A pályázati feltételek • nemzetiségi óvodapedagógusi diploma • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség • magyar állampolgárság • cselekvőképesség, bűntetlen előélet • 5 év szakmai gyakorlat

Előnyt jelent • több év szakmai tapasztalat, német nemzetiségi óvodapedagógusi, vezetői • anyanyelvi német nyelvismeret • vezetői attitűd, kiemelkedő kommunikációs és kooperációs képességek, készségek megléte, mely lehetővé teszi egy nemzetközi team dialóguson keresztül történő vezetését • kiemelkedő ismeretek megléte a Németországban kifejlesztett Infans módszerről • az óvodai nevelésre és oktatásra vonatkozó magyar jogszabályok tekintetében kitűnő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzen • vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. • szakma iránti elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret, kiváló irányító és döntési képesség Amit nyújtunk: • német anyanyelvi környezet a budapesti Német Óvodában • folyamatos fejlődési lehetőség az óvodánk koncepciójául szolgáló Infans módszerben • minőségi pedagógiai munka, egy budai alapítványi óvodában • szakmai tudást nagyra becsülő, motivált team

Benyújtandó dokumentumok: • magyar és német nyelvű szakmai, fényképes önéletrajz, a pályázó pontos személyi adataival • erkölcsi bizonyítvány • motivációs levél, fizetési igény megjelölésével • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok •

Nyilatkozat a pályázat elbírása során a személyes adatok (nyíltan vagy zártan) kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.15.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a beérkezett pályázat elbírálásáról levélben értesítjük.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben: leitung@deutscherkindergarten.hu; vagy levélben: a 1121, Budapest Beatrix utca 13 címre

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a 06 1 200 62 30 telefonszámon Juhász Csillánál kérhető.