Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Német nyelv – kémia, vagy német nyelv – bármely szakos tanár – Csolnok

Időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye 2521 Csolnok, Kossuth Lajos utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szaknak megfelelő tantárgy tanítása. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatás: cafeteria.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, a szaknak megfelelő tanári végzettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Fejlesztőpedagógus szakvizsga, angol szak. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Fényképes szakmai önéletrajz  Motivációs levél

 Pedagógus végzettséget, szakképzettséget igazoló irat(ok) másolata

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Bandiné Dr. Liszt Amália intézményvezető a 06-30-392-5050 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton: Bandiné Dr. Liszt Amália részére az igazgato@altisk-csolnok.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.