Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

igazgatói állás – Békéscsaba

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete az Nkt. 31.§ (2) bekezdés d) pontja alapján állást hirdet a Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés – Oktatást végző Iskola Igazgatói feladatainak ellátására

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Békés megye – 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27. szám

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

Kezdő napja: 2019. augusztus 16. Megszűnésének időpontja: 2024. augusztus 15.

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó kiemelt feladatok: Az Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben és a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglaltakra.

Illetmény és egyéb juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

Feltételek: • Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség: gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus. • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

• Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

Elbírálásánál előnyt jelent: – Vezetői gyakorlat.

Benyújtandó iratok, igazolások: – 5 év szakmai gyakorlat igazolása – Szakmai önéletrajz – Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel – Szakképzettséget igazoló okiratok és bizonyítványok másolata – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről, valamint a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás az adatvédelmi törvény figyelembevételével

A jelentkezés határideje: 2019. július 10.

A jelentkezés módja: postai úton Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27. szám Kovács Ágnes elnöknek címezve