Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

Gyógypedagógus – Kapuvár

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 26-27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodás, valamint iskolás korú SNI-s és BTMN-es gyermekek/tanulók fejlesztése, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • felsőfokú végzettség, gyógypedagógia szak, pszichopedagógia vagy tanulásban akadályozottak szakirány • büntetlen előélet, cselekvőképesség • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság • elkötelezett keresztény élet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • végzettséget igazoló dokumentumok másolata • önéletrajz, motivációs levél • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik • plébánosi (lelkipásztori) ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Tóth Katalin intézményvezető-helyettes nyújt, a +3696596160-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • postai úton, a pályázatnak a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Fő tér 27.) • elektronikus úton az igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu e-mail-címen keresztül • személyesen: Kapuvár, Fő tér 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat megismerése után az intézményvezető-helyettesek véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. (Szükség esetén sor kerülhet szóbeli elbeszélgetésre is.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7. A munkakör betöltése esetén a próbaidő 90 nap.