Ahol jó pedagógusnak lenni! 06-30/954-67-67 info@neteducatio.hu
cart

Kosár

L

földrajz-bármely szakos középiskolai tanár – Kapuvár

A kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont pályázatot hirdet földrajz-bármely szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9330 Kapuvár, Fő tér 25.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Földrajz oktatása 8 és 4 évfolyamos nappali képzésű gimnáziumi tagozaton.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-ai, valamint 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • felsőfokú végzettség (egyetem), földrajz szak • büntetlen előélet, cselekvőképesség • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság • elkötelezett keresztény élet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • végzettséget igazoló dokumentumok másolata • önéletrajz, motivációs levél • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik • plébánosi (lelkipásztori) ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 26.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázatok benyújtásának módja: • kizárólag elektronikus úton az igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu e-mail-címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat megismerése után az intézményvezető-helyettesek véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. (Szükség esetén sor kerülhet szóbeli elbeszélgetésre is.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 7.

A munkakör betöltése esetén a próbaidő 90 nap.